Pornind de la îndemnul sfântului Ioan Paul al II-lea adresat Acțiunii Catolice în 2002, „Înaintează în larg, Acțiunea Catolică! Ai curajul viitorului!”, îndemn care este și tema anului asociativ, cu încredere în Dumnezeu, Acțiunea Catolică „Sf. Iosif” din Dieceza de Iași a organizat o zi de formare adresată președinților parohiali.

Activitatea s-a desfășurat sâmbătă, 24 octombrie 2020, la parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Pildești și la Oratoriul „Don Bosco” – Bacău, unde au participat președinți din 35 de parohii din cele 3 zone, Iași, Roman și Bacău, însoțiți de membrii și asistenții spirituali ai Consiliului Diecezan.

După rugăciunea de deschidere și activitatea de cunoaștere, a urmat momentul formativ: „Înaintează în larg, Acțiunea Catolică! Ai curajul viitorului!”, prin care a fost aprofundată tema anului asociativ. Pornind de la o analiză a experiențelor trăite de la declanșarea pandemiei, participanții au fost invitați să împărtășească în ce mod le-a vorbit Dumnezeu în această perioadă de criză, ce dificultăți au întâmpinat (privarea de libertatea de a ieși, de a merge la școală, la serviciu, la biserică, îmbrățișarea celor dragi) și ceea ce au învățat (să stea mai mult timp în familie, să se roage împreună, părinții să ofere mai multă atenție copiilor, copiii să descopere pasiunile părinților, să aprecieze fiecare zi etc). Timpurile trăite determină schimbarea obișnuințelor și construirea planurilor pe criterii diferite, iar Acțiunea Catolică este chemată să dea răspunsul ei în fața acestor provocări. Prin textul biblic propus spre aprofundare (Lc 5,1-11), unde apostolii au experimentat dezamăgire după o noapte de osteneală fără a prinde pește, se subliniază intervenția lui Isus Cristos pentru îndepărtarea dezamăgirii și a resemnării, prin cererea adresată lui Petru: „Înaintează în larg și aruncaţi-vă năvoadele pentru pescuit!”. Și noi suntem chemați să avem atitudinea de credință a lui Petru: „Însă la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!”, să îi entuziasmăm și pe ceilalți împărtășind experiența de credință ca împreună să ne învingem temerile, după cum ne subliniază motoul anului asociativ: „Toate le pot în cel care mă întărește.” (Fil 4,13)

Este invitația adresată de Sfântul Ioan Paul al II-lea Acțiunii Catolice (26 aprilie 2002): „Tocmai pentru că Biserica are nevoie de o Acțiune Catolică vie, puternică și frumoasă, îmi place să vă spun fiecăruia dintre voi: Duc in altum! Duc in altum, Acțiunea Catolică! Ai curajul viitorului!”

A urmat atelierul formativ „Da, ești ales! Identitatea și misiunea președintelui parohial ” în careau fost identificate valori și calități ale președintelui parohial, responsabilități pe care le are și modalități concrete de soluționare a unor situații dificile întâlnite în grupul parohial. A fi președinte parohial nu e ușor, dar se învață. Președintele parohial este ales de Dumnezeu și de grupul parohial, are o misiune importantă, este lumină pentru grup și e chemat să fie mereu conectat la Lumina cea adevărată – Isus Cristos.

În centrul zilei a fost sfânta Liturghie, moment de comuniune și întâlnire personală cu Isus, căruia îi putem încredința grijile, problemele dar și reușitele noastre.

După masa de prânz a fost prezentat materialul de formare „E rândul nostru!”.Acțiunea Catolică este o școală permanentă de formare, chemată să se plăsmuiască după Cristos, astfel că nevoia formării și necesitatea unor materiale formative au dus la realizarea manualului „E rândul nostru!”. Manualul cuprinde 8 teme concentrate în 2 module: valorile Acțiunii Catolice (Interioritate, Fraternitate, Responsabilitate, Eclezialitate) și valori creștine în societate (Democrația, Dreptatea, Grija față de cei marginalizați, Valoarea muncii și a studiului). Fiecare temă este construită după aceeași structură: obiective, text biblic, sugestii de lucru, focus – aprofundare, joc interactiv și manual practic. Manualul va fi tipărit și pus la dispoziția membrilor.

În prezentarea Calendarului asociativ, fiecare președinte parohial și-a notat activitățile propuse de Consiliul Diecezan, iar detaliile despre organizarea lor le vor fi comunicate ulterior prin canalele media ale Acțiunii Catolice.

Ziua s-a încheiat cu mulțumiri adresate președinților și organizatorilor și, o mare mulțumire adresată bunului Dumnezeu, pentru darul Acțiunii Catolice și pentru chemarea membrilor ei de fi „laici, a căror experiență să manifeste în mod concret și cotidian măreția și bucuria unei vieți creștine, …, laici care nu reduc credința la fapte private și nu ezită să poarte sămânța Evangheliei în relațiile umane, în instituții, în teritoriile și în noile locuri ale globalizării, pentru a construi o civilizație a iubirii. Duc in altum, Acțiunea Catolică! Ai curajul viitorului!” (Papa Ioan Paul al II-lea, Discursul adresat participanților la a XI-a Adunare Generală a Acțiunii Catolice Italiene, Roma, 26 aprilie 2002)

Fotografiile le puteți vizualiza pe pagina noastră de facebook @actiuneacatolica

Moreanu Bernadeta