Dragi acționari,

Ne aflăm în perioada de promovare a Acțiunii Catolice cu tema „Alege să fii ACtiv!”, perioadă de pregătire pentru noul an asociativ printr-o relansare a vieții asociației, atât la nivel parohial cât şi la nivel diecezan. Consiliul Diecezan a lansat pe mijloacele media propuneri de activități adaptate specificului celor trei sectoare: copii, tineri și adulți, activități care urmăresc să readucă în atenția membrilor și simpatizanților misiunea și activitatea asociației Acțiunea Catolică.

Fiecare început de an asociativ este caracterizat și de alegerea noului consiliu parohial care să coordoneze, în colaborare cu asistentul spiritual parohial, activitățile asociației parohiale. Felicităm parohiile care au desfășurat deja aceste alegeri, iar în situația în care acestea nu au avut loc, vă încurajăm ca până duminică, 18 octombrie 2020, fiecare asociaţie parohială să se întrunească în Adunarea Generală parohială în cadrul căreia va realiza alegerile noului Consiliu parohial, conform normelor din Anexa 1. Noul președinte ales este rugat să completeze și să trimită tabelul din Anexa 2 la adresa actiuneacatolica@gmail.com . Documentele pe care trebuie să le completați le găsiți aici.

Încredinţăm Acțiunea Catolică mijlocirii Sfântului Iosif, patronul nostru spiritual, și Sfintei Fecioare Maria, regina Acțiunii Catolice, și îi rugăm să ne fie alături în următorul an asociativ! Implorăm de la Duhul Sfânt darurile sale pentru ca activităţile şi alegerile pe care le realizăm să fie spre gloria lui Dumnezeu!

Pași în realizarea Adunării Generale parohiale

1. Stabilirea datei şi a orei de desfăşurare a Adunării Generale parohiale de către Consiliul director parohial, de comun acord cu asistentul spiritual parohial;

2. Convocarea Adunării Generale parohiale este realizată de către preşedintele parohial. La Adunarea Generală parohială participă toţi adulţii, tinerii şi responsabilii sectorului copii (animatori şi educatori) care şi-au manifestat dorinţa de a fi membri în anul asociativ 2020-2021 completând cererea de adeziune, însoțiți de asistentul spiritual parohial.

3. Adunarea Generală parohială are rolul de:

– a alege preşedintele parohial, vicepreşedintele, secretarul şi administratorul, care fac parte din Comitetul director. Propunerea pentru preşedinte poate să fie făcută dintre membrii care sunt înscrişi în asociaţie de cel puţin doi ani. În parohiile care depun adeziunea pentru prima sau a doua oară se va avea în vedere activitatea pe care persoana candidată a desfăşurat-o în ultimii doi ani în parohie. În alegerea secretarului şi a administratorului se va ţine cont şi de propunerea preşedintelui. În parohiile cu un număr mic de membri, o persoană poate cumula două funcţii;

– a confirma responsabilii sectoarelor copii, tineri şi adulţi, care fac parte din Comitetul director. Aceşti responsabili sunt aleşi de către fiecare sector.

– a alege responsabilii laturilor liturgică, formativă, caritativă, cultural-recreativă. Acești responsabili,împreună cu Comitetul director formează Consiliul parohial al Acţiunii Catolice. Procedura alegerilor este coordonată de secretarul parohial.

4. Modalitatea de vot:

Alegerea poate avea loc pe bază de propuneri deschise şi motivate. Votul se face în mod secret până se va întruni majoritatea cerută. Va fi redactat un proces-verbal cu privire la deciziile luate în Adunarea Generală parohială;

Preşedintele parohial ales trebuie confirmat de către părintele paroh;

Până luni, 19 octombrie 2020, preşedintele parohial este rugat să trimită datele de contact ale noului Consiliu director parohial pe adresa actiuneacatolica@gmail.com.

Respectarea normelor de mai sus contribuie la misiunea Acţiunii Catolice de a fi în slujba Bisericii într-un mod organizat, transparent și responsabil.

Mult succes!

Cristina Mare,
președinte diecezan