Organizare ACT

Vicepreședinte diecezan – sectorul tineri
Eduard Gherghelucă
Responsabil sector tineri
zona Iași
Andrei Ailenei
Responsabil sector tineri
zoan Roman
Laurențiu Dîncă
Responsabil sector tineri
zona Bacău
Antonina Ambăruș