Organizare ACA

Vicepreședinte diecezan – sectorul adulți
Maria Andrici
Responsabil sector adulți
zona Roman
Mariana Sofronie
Responsabil sector adulți
zona Bacău
Ana Bordea