Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” organizează o zi de formare pentru membrii sectorului adulţi, cu tema „Să trăim Evanghelia cu bucurie!” Activitatea se va desfăşura sâmbătă, 22 martie 2014.

Scopul acestei întâlniri este aprofundarea unor îndemnuri ale Papei Francisc din Exortaţia apostolică Evangelii gaudium şi descoperirea modalităţilor prin care acestea să fie aplicate în viaţa de zi cu zi, la muncă, în familie şi în societate. Sunt invitaţi toţi membrii Acţiunii Catolice ai sectorului adulţi să participe la acest moment de formare pentru o trăire a credinţei mai rodnică şi mai frumoasă.

Întâlnirea se va desfăşura pentru:

Zona Roman în parohia „Isus Bunul Păstor”, Roman;

Zona Bacău în parohia „Sfântul Anton de Padova”, Faraoani.

Pentru mai multe informaţii pot fi contactaţi responsabilii sectorului adulţi:

Spătaru Viorica – Vicepreşedinte ACA: 0744529254;

Păduraru Paul – Responsabil ACA, zona Bacău: 0722332563;

Monica Erdeş –  Responsabil ACA, zona Roman: 0753418659.

Programul întâlnirii este următorul:

09:00 – Primirea participanţilor

10:00 – Rugăciunea de deschidere

Salutul părintelui paroh

Salutul Consiliul Diecezan al Acţiunii Catolice

Prezentarea parohiilor participante

10:30 – Moment formativ:  Să trăim Evanghelia cu bucurie!

11:30 – Pauză

12:00 – Intervenţie: Educarea la muncă în vremurile actuale: un bine pentru persoană şi pentru demnitatea ei

12:30 – Prânzul

13:00 – Discuţii în grupuri

14:00 – Calea Sfintei Crucii

Ocazie de spovezi

14:30 – Sfânta Liturghie