Ne aflăm în luna de promovare a Acțiunii Catolice, timp de pregătire pentru noul an asociativ. Este bine ca acesta să fie pregătit printr-o relansare a vieţii asociaţiei, atât la nivel parohial cât şi la nivel diecezan. Ne dorim ca pe parcursul lunii septembrie să faceți cunoscute în comunitate misiunea și activitatea asociației Acțiunea Catolică.

Vă aducem la cunoștință activitățile care se vor desfășura în următoarea perioadă:

15-30 septembrie 2019: Alegeri parohiale

În a doua parte a lunii septembrie fiecare asociaţie parohială se va întruni în Adunarea Generală parohială în cadrul căreia va realiza alegerile noului Consiliu parohial conform normelor din Anexa 1, pe care o găsiți aici.

15 septembrie-26 octombrie 2019: Alegeri diecezane

Adunarea Generală a Acţiunii Catolice „Sfântul Iosif” Iaşi va avea loc sâmbătă, 26 octombrie 2019, în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Iași, în cadrul căreia vor avea loc alegeri pentru mandatul următor, 2019-2022.

Încurajăm membrii asociației noastre să își asume responsabilități în cadrul Consiliului Diecezan al Acțiunii Catolice „Sfântul Iosif” pentru a susține misiunea, drumul și creșterea asociației. Mai multe informații găsiți în documentul de aiciApel la candidaturi.

Deschiderea noului an asociativ va avea loc în aceeași zi cu Adunarea Generală.

Încredinţăm Acțiunea Catolică mijlocirii Sfântului Iosif, patronul nostru spiritual, și Sfintei Fecioare Maria, regina Acțiunii Catolice, și îi rugăm să ne fie alături în următorul an asociativ! Implorăm de la Duhul Sfânt darurile sale pentru ca activităţile şi alegerile pe care le realizăm să fie spre gloria lui Dumnezeu!

Cristina Mare,
președinte diecezan