Dragi prieteni,

Ne adresăm vouă, pentru a vă încuraja să susțineți misiunea, drumul și creșterea asociației noastre prin asumarea unei responsabilități în cadrul Consiliului Diecezan al Acțiunii Catolice „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iași. Actualul Consiliu Diecezan își încheie mandatul la sfârșitul lunii octombrie a.c., iar Adunarea Generală, ce se va întruni în ziua de 26 octombrie a.c., va alege noul organism de conducere pentru următorul mandat de trei ani.

Ne dorim ca asociația noastră să crească, să fie tot mai fidelă identității sale și să fie cu adevărat în slujba Bisericii și pentru binele lumii. Ne dorim ca fiecare membru să fie conștient de vocația sa și să îi răspundă cu generozitate lui Dumnezeu, trăind și mărturisind credința în orice timp și în orice loc. Ne dorim ca, așa cum spunea atât de frumos sfântul Ioan Paul al II-lea, Acțiunea Catolică să fie mai vie, mai puternică, mai frumoasă!

Tocmai de aceea vă îndemnăm și vă încurajăm să vă întrebați:

ce înseamnă Acțiunea Catolică pentru mine? Ce a adus în viața mea? Cum m-a ajutat să cresc? Ce pot face eu mai mult pentru Acțiunea Catolică? Cum mă pot implica mai semnificativ?

Sperăm ca, răspunzând la aceste întrebări, să se nască în sufletul vostru dorința de a dărui mai mult, de a sluji mai mult și de a crește mai mult candidând pentru una dintre responsabilitățile din cadrul Consiliului Diecezan!

Implicarea în organismul diecezan de coordonare a Acțiunii Catolice cere, înainte de toate, conștiința unui răspuns plin de credință la chemarea lui Dumnezeu, cel care dorește să țintim mereu mai sus, căutând sfințirea noastră. Totodată, cere exercitarea responsabilității, spirit de slujire, atitudine de umilință, dorința de a investi talanții primiți de la Dumnezeu. Este o misiune nobilă pe care Dumnezeu o susține cu harul său, oferind celui care și-o asumă convingerea sfântului apostol Paul: „Toate le pot în cel care mă întăreşte” (Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 4,13).

Aici puteți găsi informațiile referitoare la pozițiile de responsabilitate deschise.

Procedura de depunere a candidaturii

Toți cei care doresc să își depună candidatura sunt rugați să trimită la adresa de e-mail actiuneacatolica@gmail.com următoarele documente:

  • CV în format european Europass care să cuprindă activitatea școlară și/sau universitară, activitatea profesională (în cazul celor angajați), implicarea în alte asociații și experiența în cadrul Acțiunii Catolice „Sfântul Iosif”;
  • Scrisoare de intenție în care să fie specificate poziția de responsabilitate pentru care se depune candidatura, motivațiile care stau la baza alegerii de a candida și calitățile care îi recomandă pentru poziția respectivă;
  • Recomandarea părintelui paroh. Dacă aceasta a fost încredințată în plic închis, se va trimite la adresa: Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif”, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 26, 700064 – Iaşi (IS).

Toate documentele vor fi trimise până la data de 10 octombrie 2019, ora 20.00.

Candidaturile vor fi analizate de către o comisie de validare formată din doi laici şi un asistent spiritual.

În ziua de 10 octombrie 2019 lista candidaturilor care întrunesc condiţiile cerute va fi trimisă la adresele de e-mail ale preşedintelui şi asistentului spiritual parohiali. Candidaturile vor fi dezbătute în cadrul Consiliului Director parohial, care la Adunarea Generală diecezană va vota persoanele considerate potrivite pentru mandatul următor.

Vă îndemnăm pe fiecare dintre voi să însoțiți cu rugăciunea această etapă importantă a asociației noastre! Sfânta Fecioară Maria, Regina Acțiunii Catolice, și Sfântul Iosif, patronul Acțiunii Catolice din Dieceza de Iași, să ne mijlocească harurile necesare pentru a fi mereu fideli lui Dumnezeu!

Consiliul Diecezan
al Acțiunii Catolice „Sfântul Iosif”