„Cuvântul s-a făcut trup
și a locuit între noi,
iar noi am văzut gloria lui,
glorie ca a unicului născut din Tatăl,
plin de har și de adevăr.” – In 1,14

Isus Cristos se naşte pe pământul nostru, îşi face locuinţă între noi, pentru a lumina existenţa noastră şi a lumii întregi care, adeseori, rătăceşte în întuneric. La naşterea sa străluceşte iubirea dintre un bărbat şi o femeie, străluceşte gingăşia, străluceşte simplitatea, străluceşte lumina gloriei lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu vine în lume pentru a lumina paşii omului şi a încălzi inima sa.

Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului să ne dăruiască forţa de a ne lăsa luminaţi în toate trăirile şi acţiunile noastre şi astfel să fim cu adevărat plini de har şi de adevăr. Să ne deschidem inima şi viaţa Pruncului divin, să abandonăm orizontul îngust al egoismului şi să ne ridicăm din negura banalităţii şi a superficialităţii! Credinţa noastră în Isus Cristos, Principele păcii, să strălucească necontenit şi fără teamă!

Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” vă doreşte să aveţi parte de sărbători pline de lumină, de bucurie şi de mângâiere sufletească!

Crăciun binecuvântat!
La mulţi ani 2017!

felicitare_ro-2016-fata-model-alb