În acest an, Săptămâna Păcii se desfășoară în perioada 8 – 15 ianuarie 2017. Obiectivul săptămânii este reprezentat de promovarea nonviolenței ca stilul caracteristic al deciziilor, al relațiilor şi al acțiunilor.

Papa Francisc a propus pentru Ziua Mondială a Păcii din acest an următoarea temă: Nonviolenţa: Stil al unei politici pentru pace. Iată câteva teme atinse de Sfântul Părinte în Mesajul pentru celebrarea celei de-a 50-a Zile Mondiale a Păcii:

Valoarea nonviolenţei
„Caritatea și nonviolența să călăuzească modul în care ne tratăm unii pe alții în raporturile interpersonale, în cele sociale și în cele internaționale. Când știu să reziste în fața tentației răzbunării, victimele violenței pot să fie protagoniștii cei mai credibili ai proceselor nonviolente de construire a păcii. De la nivelul local și zilnic până la cel al ordinii mondiale fie ca nonviolența să devină stilul caracteristic al deciziilor noastre, al relațiilor noastre, al acțiunilor noastre, al politicii în toate formele sale.”

Exemplul lui Isus
«Și Isus a trăit în timpuri de violență. El a învățat că adevăratul câmp de bătălie, în care se înfruntă violența și pacea, este inima umană: „Căci dinăuntru, adică din inima omului ies gândurile rele” (Mc 7,21). Însă mesajul lui Cristos, în fața acestei realități, oferă răspunsul în mod radical pozitiv: El a predicat neobosit iubirea necondiționată a lui Dumnezeu care primește și iartă și i-a învățat pe discipolii săi să-i iubească pe dușmani (cf. Mt 5,44) și să întoarcă obrazul celălalt (cf. Mt 5,39). Când i-a împiedicat pe cei care o acuzau pe adulteră ca s-o ucidă cu pietre (cf. In 8,1-11) și când, în noaptea dinainte de a muri, i-a spus lui Petru să pună înapoi în teacă sabia (cf. Mt 26,52), Isus a trasat calea nonviolenței, pe care a parcurs-o până la sfârșit, până la cruce, prin care a realizat pacea și a distrus dușmănia (cf. Ef 2,14-16). De aceea, cine primește Vestea Bună a lui Isus, știe să recunoască violența pe care o poartă în sine și se lasă vindecat de milostivirea lui Dumnezeu, devenind astfel la rândul său instrument de reconciliere, conform îndemnului sfântului Francisc de Assisi: „Pacea pe care o vestiți cu gura, s-o aveți și mai îmbelșugată în inimile voastre.”»

Curajul nonviolenţei
«Nonviolența este înțeleasă uneori în sensul de capitulare, lipsă de angajare și pasivitate, dar în realitate nu este așa. Când Maica Tereza a primit premiul Nobel pentru pace în 1979, a declarat clar mesajul său de nonviolență activă: „În familia noastră nu avem nevoie de bombe și de arme, de a distruge pentru a aduce pace, ci numai de a sta împreună, de a ne iubi unii pe alții […] Și vom putea depăși tot răul care este în lume”. Pentru că forța armelor este înșelătoare. „În timp ce traficanții de arme fac munca lor, există săracii făcători de pace care numai pentru a ajuta o persoană, alta, alta, alta, își dau viața”; pentru acești făcători de pace, Maica Tereza este „un simbol, o icoană din timpurile noastre”.»

Familia, locul în care se învaţă nonviolenţa
„Familia este cuptorul indispensabil prin care soții, părinți și copii, frați și surori învață să comunice și să se îngrijească unii de alții în mod dezinteresat și unde neînțelegerile sau chiar conflictele trebuie să fie depășite nu cu forța, ci cu dialogul, respectul, căutarea binelui celuilalt, milostivirea și iertarea. Din interiorul familiei bucuria iubirii se propagă în lume și se iradiază în toată societatea. De altfel, o etică de fraternitate și de coexistență pașnică între persoane și între popoare nu se poate baza pe logica fricii, a violenței și a închiderii, ci pe responsabilitate, pe respect și pe dialogul sincer.”

Propuneri de activităţi
1. Discuţii pe marginea Mesajul Sfântului Părinte Francisc pentru celebrarea celei de-a 50-a Zile Mondiale a Păcii. Pot fi de ajutor următoarele întrebări:
– Care sunt sursele de conflict din propria comunitate?
– Care sunt atitudinile ce ar trebui încurajate astfel încât să se acţioneze în logica nonviolenţei?
– Cum trebuie să fie educate tinerele generaţii în direcţia nonviolenţei?
– Care pot fi gesturile concrete trăite în familie, la locul de muncă, la şcoală, în societate prin care să se promoveze atitudinile de nonviolenţă?
– Cum putem reacţiona la manifestările violente din spaţiul public (societate, politică, comunitate parohială etc.)?
2. În grupul membrilor Acţiunii Catolice se poate discuta despre modul în care să se gestioneze conflictele şi să se identifice modalităţile de aplanare.
3. Este oportun să se iniţieze o dezbatere despre violenţa asupra femeilor şi a copiilor în propriul context identificând modalităţile de contracarare.
4. Pot fi celebrate momente de rugăciune pentru pace în lume sau proclamate intenţii pentru pace la Rugăciunea credincioşilor de la liturghiile din această săptămână.

Activitățile din cadrul acestei săptămâni sunt la nivel parohial.

Documentul integral pentru această săptămână, care conține și Mesajul Sfântului Părinte pentru celebrarea celei de-a 50-a Zile Mondiale a Păcii se poate descărca de aici.