Perioada: 11-18 aprilie 2021

Obiectiv: Această săptămână are ca obiectiv dispunerea sufletului pentru a întări legătura cu Dumnezeu în viața noastră. Pentru anul acesta, propunerea pentru săptămâna spiritualității este aceea de a medita la acea speranță care nu dezamăgește, întărită de Cristos care a înviat.

În scrisoarea pastorală Împreună pe drumul credinței, PS Iosif Păuleț ne îndeamnă să „deschidem drumuri de speranţă, să credem că dincolo de ceea ce experimentăm, de ceea ce ni se întâmplă nouă sau celor din jurul nostru, se află o semnificaţie, capabilă să dea un rost la toate acestea. Înseamnă să privim mereu dincolo de ceea ce vedem şi trăim; să credem că soarele există, chiar şi atunci când este acoperit de nori întunecaţi; să credem că ziua există, deşi încă este noapte şi întunericul acoperă pământul. Înseamnă să credem că există o rază de lumină, un sens profund, chiar şi în mijlocul situaţiilor mai neplăcute pe care le experimentăm. Nu înseamnă doar optimism sau iluzii trecătoare, de genul „totul va fi bine”. Înseamnă să credem că viaţa şi istoria sunt în mâinile lui Dumnezeu, care depăşeşte raţionamentele, statisticile şi calculele noastre pur umane.”

„Isus, în faţa nevoii de speranţă a oamenilor, îi invită pe toţi să-l urmeze pentru a-i face părtaşi de marea speranţă pe care a venit să o aducă şi pe care doar el o poate oferi. Cu siguranţă, vindecarea unui bolnav este deja o victorie asupra răului, dar numai parţială, pentru că, mai devreme sau mai târziu, răul şi moartea îşi vor face din nou simţită prezenţa. Dar Isus nu a venit să ofere oamenilor doar frânturi de speranţă, care să fie din nou sufocate de rău. El a venit, în schimb, să aducă „Speranţa care nu înşală” (Rom 5,5), Iubirea care învinge ura şi păcatul, Viaţa care învinge moartea. Tuturor celor care cred în el, Isus le cere să-şi purifice propriile speranţe şi să nu caute sensul propriei vieţi în siguranţe iluzorii. Îi învaţă că mâncarea şi băutura nu sunt suficiente pentru a satisface aspiraţiile profunde ale inimii umane, care a fost creată pentru mult mai mult decât atât. Inima omului are nevoie de o speranţă capabilă să salveze întreaga viaţă, trup şi suflet, de rău şi de moarte.”

„Rugăciunea este cu adevărat un loc esenţial de însuşire a speranţei. Papa Benedict al XVI-lea spunea că cel care se roagă nu e niciodată singur, deoarece, chiar dacă nu ne mai ascultă nimeni, Dumnezeu încă ne ascultă; chiar dacă nu mai putem vorbi cu nimeni, nu mai putem invoca pe nimeni, lui Dumnezeu putem să-i vorbim mereu; chiar dacă nu mai există nimeni care să ne poată ajuta, el poate să ne ajute (Spe salvi 32). Această rugăciune trebuie să fie, în primul rând, foarte personală, dar, în acelaşi timp, ea are nevoie să fie condusă şi luminată de rugăciunea liturgică a Bisericii, făcută împreună cu comunitatea de credinţă.”

Vă propunem să răspundeți la câteva întrebări și să vă implicați în următoarele activități enumerate mai jos:

Întrebări

  • Cum am trăit spiritualitatea în acest timp al Paștelui?
  • Cum m-am apropiat de Isus? Dar de aproapele meu?
  • Care sunt faptele spirituale concrete pe care le-am făcut? O faptă specială sau o rugăciune specială?

Activități:

  • Citirea şi meditarea Cuvântului lui Dumnezeu

Ascultarea și meditarea în tăcere a Cuvântului lui Dumnezeu, care este şi trebuie să rămână o făclie pentru paşii noştri şi lumină pentru cărările noastre (cf. Ps 118,105)!

  • Recitarea psalmilor speranței

Vă încurajăm să recitați constant, mai ales psalmii speranței (Ps 4; 23; 27; 41; 42; 62; 71; 86; 91; 121; 124; 130; 139).

  • Momente de împărtășire

Organizarea unor momente – fizic sau online – de împărtășire a experiențelor, a trăirilor, mai ales din timpul perioadei de pandemie

  • Recitarea Rozariului

Misterele de slavă recitate pentru a exersa un timp petrecut în dialog aprofundând momentele de după învierea lui Cristos

  • Lectio Divina

Fiind Anul Speranței, vă propunem în acest timp pascal, aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu prin Lectio Divina. Mai jos găsiți un model pe care puteți să îl folosiți ca și ghid în orice alt text biblic pe care doriți să îl meditați.

Echipa formativă
a Acțiunii Catolice