Zorile unui nou început

Dragi prieteni din Acțiunea Catolică,

Sărbătoarea adeziunii ne oferă în fiecare an ocazia de a ne reînnoi recunoștința pentru darul Acțiunii Catolice și de a arăta altora cât de dragă ne este asociația noastră. E moment de sărbătoare și, de aceea, cuvintele frumoase își au locul lor. Însă, fiecare zi și fiecare loc sunt ocaziile potrivite pentru a face ca misiunea noastră să nu se rezume la cuvinte, ci să se transforme în acțiuni concrete prin care răspundem la chemarea lui Dumnezeu de a construi o lume nouă.

Despre reînnoire vorbim în acest an asociativ, cu dorința de „a ne îmbrăca cu omul cel nou” dorit de Cristos, de a reînnoi angajarea noastră în slujba Bisericii și pentru binele lumii. „Unica bucurie pe lume este aceea de a începe. Este frumos să trăiești, deoarece a trăi înseamnă a începe, mereu, în fiecare moment” spunea scriitorul italian Cesare Pavese. Sunt cuvinte de o prospețime și de o vitalitate extraordinare, deoarece surprind esența vieții, care, din darul lui Dumnezeu, este mereu noutate, mereu început. Orice răsărit este un nou început pentru aventura vieții.

Sărbătoarea adeziunii să reînnoiască prietenia cu Cristos, să ne modeleze în spiritul slujirii și să ne întărească în comuniune! Iar dacă focul s-a stins și norii apatiei ne împiedică să contemplăm splendoarea aurorei, să ne întărească cuvintele profetului Isaia: „Dumnezeu dă putere celui ostenit şi înmulţeşte tăria celui vlăguit. Cei tineri obosesc, iar cei maturi se ostenesc şi se poticnesc, dar cei care speră în Domnul îşi întăresc puterea, se înalţă ca pe aripi de vultur, aleargă, dar nu ostenesc, umblă, dar nu obosesc” (Is 40,29-31).

Ca pe aripi de vultur și fără oboseală să proclamați minunile lui Dumnezeu, cel care face noi toate lucrurile!

Sărbătoare frumoasă!

Pr. Felix Roca