Excelența voastră, Episcop Iosif Păuleț, de astăzi păstorul nostru,

Excelențele voastre,

Preacucernici părinți,

Dragi persoane consacrate, stimate oficialități, dragi credincioși prezenți în catedrală, dar și uniți cu noi prin intermediul televiziunii, radioului și internetului,

Cu sentimente profunde de bucurie și emoție, conștienți de bogăția harurilor pe care Dieceza noastră de Iași le-a primit și le primește, permiteți-mi ca în numele tuturor credincioșilor diecezei noastre să adresez PS Iosif Păuleț un cuvânt, acum la începutul misiunii de păstor al Diecezei de Iași.

Preasfințite Iosif, noi, credincioșii Diecezei de Iași, îi mulțumim lui Dumnezeu și Sfântului Părinte papa Francisc pentru că v-a ales ca Păstor al Diecezei noastre, Succesor al Apostolilor, pentru a continua activitatea începută și susținută cu pasiune timp de 41 de ani, de păstorul nostru drag, Preasfințitul Petru Gherghel.

Acest eveniment extraordinar pe care noi îl trăim astăzi reînnoiește îndemnul papei Francisc, lăsat țării noastre ca moștenire spirituală, cel de a merge împreună – turmă și păstor – continuând astfel călătoria vieții noastre în credință și caritate.

Pe 1 iunie, în Piața din fața Palatului Culturii a răsunat un mesaj care parcă prevestea această sărbătoare: Nu am venit ca să fiu slujit, ci ca să slujesc! De fapt, episcopatul este o slujire. Si după cum ați slujit în cei 40 de ani de activitate preoțească, credem cu tărie că veți fi de acum un păstor al tuturor: al celor mari, dar și al celor mai mici, al celor care stau aproape de staul, dar și al celor rătăciți. Suntem încredințați că veți fi aproape de săraci, de cei lipsiți de apărare, de cei aflați în suferință, de cei plecați departe de casa părintească, precum și de cei care trăiesc la periferii. Așadar, un slujitor al tuturor, pentru a-i primi pe toți și a-i însoți pe drumul vieții cu crucea pe care fiecare o poartă pe umeri.

Preasfințite Iosif, Dieceza de Iași vă primește cu bucurie și recunoștință!

Suntem disponibili în a vă asculta și a vă urma! Suntem dispuși să vă sprijinim în toate demersurile și, de ce nu, să vă încurajăm ori de câte ori este nevoie.

Ne dorim să fiți un bun păstor, care să stea în frunte pentru a indica drumul și a susține speranța poporului, să stea pur și simplu în mijlocul tuturor cu prezența simplă și milostivă, iar în unele circumstanțe să meargă în urma poporului pentru a-i ajuta pe cei care au rămas în spate. Ne dorim să ne fiți părinte, să vegheați cu iubire asupra întregii turme, să ne fiți călăuză în aceste timpuri grele, când noi, creștinii, suntem prinși în mrejele superficialității și ispitiți să fim mai degrabă fiii acestei lumi decât fiii lui Dumnezeu.

Noi, poporul încredințat păstoririi Excelenței voastre, vă asigurăm de rugăciunea noastră, conștienți fiind că nimic nu poate înlocui rugăciunea, căci ea este „pânza freatică”, este „motorul” tuturor activităților bisericești. De aceea, în acest moment ne poate sta la inimă doar preamărirea harului lui Dumnezeu și bucuria faptului că suntem copleșiți de acest har, având speranța că noi înșine vom deveni din ce în ce mai mult „lauda gloriei sale”.

Preasfințite Iosif, suntem convinși că veți continua cu aceeași fervoare evanghelizatoare lucrarea minunată a PS Petru, favorizând mereu comuniunea misionară, dinamică și deschisă, în Biserica noastră diecezană, și că veți fi printre noi acea prezență vie a Păstorului cel Bun ce are grijă de oițele care i-au fost încredințate.

Vreau să închei aceste gânduri, adresate în numele întregii Dieceze, nu înainte de a-i cere lui Isus, Bunul Păstor și Maicii sale Preasfinte, Mama Preotului Veșnic, să vă însoțească pe acest drum pe care îl începeți astăzi și să reverse asupra Sfinției voastre înțelepciunea și credința sfinților apostoli pentru a mărturisi tuturor iubirea lui Cristos. Domnul să vă binecuvânteze în noua misiune și să binecuvânteze întreaga noastră Dieceză, astfel încât mergând împreună spre Tatăl să putem fi o Dieceză care ascultă, trăiește și mărturisește Evanghelia lui Cristos.

Vă mulțumim!

Cristina Mare,
președinte diecezan