După desfăşurarea, în luna septembrie, a campaniei de promovare a Acţiunii Catolice la nivel diecezan dar şi parohial, după aprobarea prin vot în cadrul Adunării Generale a Acţiunii Catolice, a obiectivelor şi activităţilor propuse pentru anul asociativ viitor, luna noiembrie este caracterizată de Lansarea anului asociativ 2013-2014, activitate care se va desfăşura zonal şi care va reuni toţi membrii şi simpatizanţii, copii, tineri şi adulţi, evidenţiind astfel caracterul unitar al asociaţiei.

Noul an asociativ stă sub tema Strălucește în Acțiunea Catolică! și are ca motto „Priviți la El și veți fi luminați.” (Ps 34,6). Obiectivul prioritar al anului asociativ este redescoperirea identităţii Acţiunii Catolice.

Membrii şi simpatizanţii asociației sunt aşteptaţi să participe la acest eveniment, însoţiţi de asistentul spiritual parohial, astfel:

Zona Iași în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Iaşi, sâmbătă, 9 noiembrie 2013

Zona Roman în Parohia „Sfânta Fecioară Maria, Regină”  Tămășeni, sâmbătă, 16 noiembrie 2013

Zona Bacău în Parohia „Sfântul Nicolae” Bacău, sâmbătă, 23 noiembrie 2013

Programul întâlnirii este următorul:

09.00 Primirea participanţilor

09.30 Deschiderea zilei

           Rugăciunea de început

           Saluturi

10.00 Prezentarea temei şi a motoului anului asociativ

10.30 Întâlniri sectoriale

12.30 Prezentarea simbolului zilei

13.00 Prânzul (din pacheţel)

13.45 Program artistic

14.30 Pregătirea sfintei Liturghii

15.00 Sfânta Liturghie

Vă așteptăm pe toți cu mare drag!

Raluca Cocuţ

Afis an asociativ 2013-2014