„Acesta este semnul: veţi găsi un copil înfăşat şi culcat în iesle” – Lc 2,12

Isus Cristos, Dumnezeu adevărat şi om adevărat, înfăşat şi culcat într-o iesle, este chipul milostivirii Tatălui. Fiul lui Dumnezeu se face fratele nostru, în umilinţă şi sărăcie, pentru a ne arăta infinita iubire a Tatălui.

Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului să ne găsească cu inimile deschise pentru a primi cu încredere această milostivire şi pentru a ne lăsa transformaţi de măreţia ei, astfel încât fraţii şi surorile noastre să găsească mereu loc în inima şi în viaţa noastră.

Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iaşi vă doreşte să contemplaţi cu credinţă profundă venirea lui Cristos în lume şi să trăiţi cu bucurie, seninătate şi pace această minunată sărbătoare!

Crăciun binecuvântat!

La mulţi ani 2016!