Adunarea generală a Acţiunii Catolice „Sfântul Iosif” va avea loc sâmbătă, 22 octombrie 2016, în parohia „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Roman. Cu acest prilej se vor desfăşura alegerile pentru mandatul 2016-2019. Din fiecare parohie membră sunt invitaţi să participe preşedintele asociaţiei şi câte un responsabil pentru fiecare sector (acolo unde există): copii, tineri, adulţi. De asemenea, este invitat să participe și asistentul spiritual parohial.

Fiecare delegație parohială va reprezenta noua structură aleasă în cadrul Adunării generale parohiale din a.c. Parohiile simpatizante vor fi prezente printr-un responsabil de sector, iar cele care doresc să iniţieze Acţiunea Catolică printr-un singur reprezentant.

Membrii Acţiunii Catolice, prezenţi la Adunarea generală, sunt invitaţi să poarte uniforma asociaţiei. Având în vedere importanţa acestui eveniment şi faptul că în centrul zilei este sfânta Liturghie, propunem ca participanţii să vină pregătiţi spiritual şi să ia parte cu seriozitate la tot programul întâlnirii.

Programul Adunării generale diecezane este următorul:

08.30 Primirea participanţilor. Validarea delegaţiilor
09.30 Rugăciunea de deschidere a întâlnirii
09.45 Prezentarea raportului de activitate pentru anii 2013-2016
10.30 Prezentarea temei şi a obiectivelor noului an asociativ
Dezbaterea şi votarea programului de activităţi pentru anul 2016-2017
11.30 Pregătirea sfintei Liturghii
12.00 Sfânta Liturghie
13.00 Prânzul
14.00 Alegeri pentru Consiliul Diecezan
16.00 Rugăciunea de încheiere a întâlnirii