Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru cei 20 de ani ai Acţiunii Catolice a Copiilor în Dieceza de Iaşi. Sunt 20 de ani în care s-a făcut foarte mult pentru copiii din comunităţile noastre şi, fără îndoială, mult s-ar mai fi putut face.

_MG_6106Dacă privim la activităţile Acţiunii Catolice a Copiilor de-a lungul timpului am putea gândi că este vorba doar de joacă şi de distracţie. Cu toate că jocul este foarte serios la vârsta copilăriei, ceea ce a făcut şi face asociaţia noastră pentru copii şi împreună cu ei este mult mai mare, deoarece prin carisma sa contribuie la educaţia copiilor. Aniversarea a 20 de ani de activitate în Dieceza de Iaşi este o ocazie potrivită să reflectăm mai intens la misiunea deosebită ce o avem în favoarea copiilor, să redescoperim chemarea extraordinară a lui Dumnezeu de a educa şi să reînnoim entuziasmul cu care să-l purtăm pe Cristos în viaţa celor mai mici. Pentru a reuşi să împlinim aceste lucruri ne este de folos să reparcurgem cel puţin câteva aspecte care caracterizează Acţiunea Catolică a Copiilor în misiunea sa educativă.

1. Minunăţia prieteniei cu Isus
Acţiunea Catolică a Copiilor nu este Acţiune Catolică decât în măsura în care îi ajută pe copii să îl întâlnească pe Cristos şi să crească în prietenia cu el, punând astfel bazele pentru o viaţă trăită în fidelitatea credinţei. Papa Francisc evidenţiază lucrul acesta: „Acţiunea Catolică a copiilor este o realitate frumoasă… Vă încurajez să fiţi mereu în Biserică «pietre vii», pentru a construi Biserica, unite cu Cristos. Acţiunea Catolică fără Isus nu ajută la nimic, devine un ONG; de acestea sunt multe, nu are sens. Acţiunea Catolică este altceva: a fi pietre vii unite cu Cristos.” (Discursul Papei Francisc către copii din Acţiunea Catolică a Copiilor din Italia, 20 decembrie 2013).

Copiii se minunează de tot ceea ce descoperă şi de tot ceea ce li se oferă cu multă dragoste. Responsabilii, educatorii şi animatorii au misiunea de a-i ajuta pe copii să îl cunoască şi să îl iubească pe Cristos, fiind, în primul rând, ei înşişi semne ale prezenţei sale. Deşi prima datorie în ceea ce priveşte educaţia religioasă este a părinţilor, nu putem ascunde că observăm în grupurile noastre copii care au primit acasă foarte puţină hrană spirituală. Astfel creşte responsabilitatea Acţiunii Catolice a Copiilor în ceea ce priveşte evanghelizarea, catehizarea şi însoţirea copiilor pe drumul credinţei, pentru ca ei să se minuneze tot mai mult de iubirea lui Cristos şi să se hrănească din ea toată viaţa.

2. „Creştem împreună!” – relaţii umane autentice
Motoul ales pentru sărbătoarea Acţiunii Catolice a Copiilor la 20 de ani evidenţiază valoarea inestimabilă a grupului de Acţiune Catolică în care copiii se cunosc între ei, leagă prietenii, se joacă, învaţă, fac fapte bune etc. Totul împreună!

Astăzi copiii ştiu multe lucruri, sunt sclipitori, sunt nativi digitali, însă, cu atât mai mult, au nevoie să înveţe limbajul relaţiilor umane autentice. Degeţelele lor se mişcă ca într-un dans ameţitor pe tastatura laptopului, pe butoanele telefonului şi pe touchscreen-ul tabletei. Mare parte din „lumea minunată” a copilăriei este acaparată de spaţiul virtual, magic şi totodată plin de riscuri, mai ales pentru cei cu vârsta fragedă. Într-un astfel de context rolul grupului de Acţiune Catolică este acela de a le oferi copiilor posibilitatea să se întâlnească, să interacţioneze, să se joace, să se roage, să se ajute unii pe alţii împreună! Totul împreună!

Convenţia ONU privind Drepturile Copiilor garantează drepturile copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie (art. 14), drepturile copilului la libertatea de asociere şi la libertatea de întrunire paşnică (art. 25) precum şi dreptul la odihnă şi la vacanţă, dreptul de a practica activităţi recreative proprii vârstei sale, de a participa liber la viaţa culturală şi artistică (art. 31). Aceste drepturi ar trebui să stea în centrul preocupărilor autorităţilor civile şi al societăţii civile, deoarece în joc este viitorul omenirii. Sunt multe de făcut în privinţa aceasta, iar Acţiunea Catolică a Copiilor are un orizont de acţiune destul de vast.

În instaurarea relaţiilor umane autentice un rol important îl au animatorii şi educatorii, care trebuie să fie caracterizaţi de maturitate umană, de atenţie pedagogică, de sensibilitate, de capacitate de apropiere de copii. Sunt calităţi care nu de fiecare dată sunt deţinute în mod natural, dar care se pot dobândi prin formare, prin implicare permanentă şi cu ajutorul altor persoane care posedă o experienţă semnificativă. Un astfel de grup în care sunt luate în serios toate aceste aspecte nu este o realitate autonomă, ci se înserează în comunitatea parohială, familia celor care cred în Cristos.

3. Parohia, casă şi familie
Acţiunea Catolică a Copiilor va fi mereu legată de parohie pentru că aceasta este semnul Bisericii lui Cristos şi, în acelaşi timp, cadrul în care adulţii îşi manifestă grija faţă de generaţiile tinere. Papa Francisc adresa în luna mai a acestui an următorul îndemn: „În actualul context social şi eclezial, voi, laicii din Acţiunea Catolică sunteţi chemaţi să reînnoiţi alegerea misionară, deschisă orizonturilor pe care Duhul Sfânt le indică Bisericii şi expresie a unei noi tinereţi a apostolatului laical. Aceasta este alegerea Acţiunii Catolice: totul în cheie misionară, totul. Este paradigma Acţiunii Catolice: paradigma misionară. Aceasta este alegerea pe care Acţiunea Catolică o face astăzi. Înainte de toate parohiile, mai ales acelea marcate de oboseală şi de blocaje, şi sunt multe astfel… Aceste parohii au nevoie de entuziasmul vostru apostolic, de deplina voastră disponibilitate şi de slujirea voastră creativă.” (Audienţa acordată Acţiunii Catolice Italiene, 3 mai 2014). Tocmai de aceea grupul de Acţiune Catolică a Copiilor este viu într-o parohie în măsura în care este dorit şi susţinut de „cei mari”, preoţi, părinţi, tineri etc. În nici un caz acesta nu poate să devină „parcare” pentru copii, agenţie de babysitting sau simplu timp şi spaţiu de joacă. O comunitate care „investeşte” într-un astfel de grup construieşte viitorul său în care se regăsesc oameni mai puţin pasivi şi individualişti.

Suntem convinşi că Dumnezeu va face mereu rodnic fiecare efort al responsabililor, al animatorilor şi al educatorilor şi al asistenţilor spirituali ai Acţiunii Catolice a Copiilor prin faptul că aceşti copii încredinţaţi lor vor creşte frumos, plini de viaţă şi dispuşi, la rândul lor, să fie pietre vii ale Bisericii pentru că au învăţat în Acţiunea Catolică să crească împreună!!

La Mulţi Ani, Acţiunea Catolică a Copiilor!

Pr. Felix Roca
Asistent general

things to do having iczer 3
Ethics and Consumerism in Fast Fashion

jewelers began experimenting with platinum
New Super Mario Bros Costumes For Kids And Adults