„Adevăr vă spun, dacă nu vă veți întoarce și nu veți deveni asemenea copiilor nu veți intra în împărăția cerurilor” (Mt 18,3)

Fiecare dintre noi își amintește cu drag de perioada copilăriei cu inocența, bucuriile și șotiile ei. Este cea mai frumoasă etapă a vieții și cea mai importantă, deoarece în copilărie se pun bazele personalității. Un rol deosebit de important în creșterea și dezvoltarea copiilor îl constituie familia, școala și Biserica. În zilele noastre, părinții sunt tot mai mult preocupați de grijile zilei de mâine, lucrează foarte mult și nu au timp suficient pentru educarea copiilor lor, lăsând ca acest rol să fie îndeplinit de școală, de diverse organizații de tip ONG și de Biserică.

În interiorul Bisericii, mai exact al comunităților parohiale, Acțiunea Catolică, prin misiunea ei, oferă un cadru propice dezvoltării armonioase a copiilor. Acțiunea Catolică este marea familie în cadrul căreia orice vârstă își găsește locul, rolul și își aduce propria contribuție pentru creșterea tuturor. Ea privește copiii nu doar ca pe niște viitori tineri sau adulți în Biserică și în societate ci ca pe niște comori, purtători astăzi, de trăiri importante și de experiențe unice capabile de a îmbogăți viața socială și creștină a comunității.

IMG_0577De ce Acțiunea Catolică a Copiilor într-o comunitate parohială?
Acțiunea Catolică a copiilor s-a născut pentru a-i valoriza pe cei mai mici din Biserică. Mulți copii au găsit în grupurile de Acțiune Catolică ambientul potrivit pentru creștere și închegarea de prietenii alături de copii de aceeași vârstă cu ei. Metoda ei de lucru este grupul, asemenea unei comunități, unde aceștia, coordonați de animatori, educatori și asistenți spirituali, de multe ori şi de călugări şi călugăriţe, prin cateheze, jocuri și activități caritative, se descoperă pe sine și pe celălalt, ca persoane iubite de Dumnezeu, copii ai săi, chemați la sfințenie. Acțiunea Catolică a Copiilor oferă copiilor experiența unei Biserici vii care crește și se dezvoltă în comunitatea parohială; prin activitățile propuse, ea însoțește copiii sau îi conduce către întâlnirea cu Isus, marele Prieten, îi învață astfel să fie prieteni ai lui Isus și prieteni unii cu ceilalți.

În interiorul asociației, copiii experimentează comunitatea, învață să asculte Cuvântul lui Dumnezeu și să îl pună în practică, mulțumită mărturiei animatorilor, a tinerilor, adulților și a asistenților spirituali care îi însoțesc și îi călăuzesc pe drumul credinței.

În Acțiunea Catolică copiii încep să se simtă coresponsabili, să se implice în viața comunității parohiale, fiind educați la apostolat, cu convingerea fermă că și ei sunt capabili de angajament și mărturisire a credinței, asemenea unor mici misionari.

Deși am împlinit 20 de ani de activitate, schimbările care au loc în asociație ne dovedesc nevoia continuă de formare a animatorilor și educatorilor, a persoanelor chemate să-l slujească pe Cristos în persoana celor mai mici. Atenția asociației diecezane este îndreptată către ei, iar prin ei către copiii din comunitățile parohiale. În sprijinul animatorilor și educatorilor se află și preoții, asistenții spirituali parohiali, care sunt chemați să se îngrijească de creșterea spirituală și umană a acestora, să colaboreze la formarea lor.

Suntem recunoscători tuturor persoanelor care împărtăşesc misiunea Acţiunii Catolice a Copiilor şi îşi aduc aportul pentru ca cei mai mici din comunităţile noastre să devină mari în prietenia cu Cristos.

La Mulţi Ani, Acţiunea Catolică a Copiilor!

Bernadeta Farțade
Vicepreședinte sectorul copii

The punk movement took off
How to Become a Teenage Model

callaway rosebella sleeveless make fun of by using paisley insets
Top 5 colognes for men in 2011