Adunarea Generală a Acţiunii Catolice „Sfântul Iosif” Iaşi va avea loc în parohia „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Roman, în ziua de 22 octombrie 2016. Atunci vor avea loc alegeri pentru mandatul 2016-2019.

Ne propunem ca persoanele care îşi oferă disponibilitatea de a face parte din Consiliul de conducere să poată fi cunoscute de către membrii Adunării Generale. Actualul Consiliu Diecezan încurajează persoanele disponibile din parohii să se implice în Acţiunea Catolică, asumându-şi responsabilitatea la nivel zonal sau diecezan, fiind convinşi că în rândul membrilor noştri găsim persoane disponibile să ofere din timpul şi talanţii lor.

Ce trebuie să faci? Dacă doreşti să te implici în viaţa asociaţiei în poziţiile de responsabilitate te rugăm să faci cunoscută candidatura ta completând formularul care se găseşte aici. Data limită pentru candidaturi este 30 septembrie a.c. Apoi, trimite recomandarea din partea părintelui paroh la adresa: Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” Iaşi, Bd. Ștefan cel Mare, nr. 26, Iaşi.

Cum vor fi validate candidaturile?
Propunerile vor fi analizate de către o comisie de validare formată din trei laici implicați activ în viața comunității. În ziua de 10 octombrie, lista candidaturilor care întrunesc condiţiile cerute va fi trimisă la adresele de e-mail ale preşedintelui şi asistentului spiritual parohial. Candidaturile vor fi dezbătute în cadrul Adunării Generale parohiale, care la Adunarea Generală diecezană va vota persoanele considerate potrivite pentru mandatul următor.