Dacă ar trebui să găsesc un cuvânt pe care să îl rostesc din toată inima, cel mai reprezentativ este cuvântul MULȚUMESC, căci lucruri mari a făcut Domnul pentru mine, lucruri mari a făcut Domnul pentru Acțiunea Catolică și inima mea e plină de bucurie!

Dar la rădăcina bucuriei se află gratitudinea. Căci nu bucuria ne face recunoscători, dar recunoștința ne umple inima de bucurie.

Am trăit cu emoție, bucurie și recunoștință zilele jubiliare. A fost o adevărată sărbătoare a Familiei Acțiunii Catolice. Așa cum în preajma sărbătorilor, membrii unei familiei se adună acasă, în jurul părinților, tot așa, în cele două zile de sărbătoare, toate drumurile au dus la Iași, la Catedrala Diecezei noastre, în jurul părinților noștri spirituali. Pe chipurile inocente ale copiilor, în limbajul nonverbal al tinerilor și în privirea înțeleaptă a adulților, se putea citi un singur gând: E bine că suntem aici!

Cât de repede a trecut timpul și cât de frumos a lucrat Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi! Tot ceea ce suntem astăzi este darul lui Dumnezeu, un dar ce trebuie să se transforme în misiune. Răspundem plini de încredere chemării lui Dumnezeu de a fi discipoli misionari în orice timp și în orice loc.

Dieceza noastră este mai vie și mai frumoasă pentru că ne are pe noi, laicii, membri ai Acțiunii Catolice, gata să ne asumăm propria responsabilitate în lume și să mărturisim credința în familie, la școală, la locul de muncă, la distracție, în comunitatea parohială, în lumea politică și managerială.

Astăzi, suntem trimiși să construim o Acțiune Catolică a comunității, o Acțiune Catolică în spiritul lui Cristos!
Astăzi, după 25 de ani, suntem chemați să trăim cu recunoștință și să ne îndreptăm spre noi orizonturi!
Astăzi, Dumnezeu reînnoiește chemarea de a-L urma cu fidelitate pe calea Sa!

Căci Domnul mare și sfânt,
În misiune azi ne trimite,
S-aducem pacea pe pământ
Și să vestim al Său cuvânt.

Domnul să binecuvânteze și să însoțească fiecare pas din viața noastră!

Cristina Mare, președinte diecezan