Jubileul celor 25 de ani de misiune a Acţiunii Catolice „Sfântul Iosif” în Dieceza de Iaşi ne-a determinat, înainte de toate, să înălţăm privirea şi să punem în faţa lui Dumnezeu buchetul recunoştinţei noastre pentru întreaga Sa lucrare în fiecare persoană care a dorit, a iubit şi a zidit Acţiunea Catolică pe meleagurile noastre în aceşti ani.

Apoi, privirea s-a îndreptat tocmai spre aceste persoane care şi-au deschis inima la lucrarea lui Dumnezeu şi au pus în joc viaţa lor pentru a da mărturie că a fi laic este o vocaţie, că trăirea credinţei se face într-o comunitate şi că a face parte din Biserică înseamnă implicare.

Privirea, plină de seninătatea recunoştinţei nu putea să nu se îndrepte spre un nou orizont, care înseamnă a înţelege că misiunea are menirea de a continua cu mai multă responsabilitatea, pentru că „cui i s-a dat mult, mult i se va cere”.

Tocmai de aceea e nevoie ca recunoştinţa să alimenteze forţa unui nou angajament şi prospeţimea unei profunde responsabilităţi pentru a vesti cu bucurie mesajul plin de speranţă a lui Cristos pentru fiecare bărbat şi fiecare femeie din timpurile noastre!

Dacă Sfântul Ioan Paul al II-lea spunea că Biserica are nevoie de Acţiunea Catolică, fiecare dintre noi, copii, tineri, adulţi, asistenţi, ar fi bine să spunem: „Acţiunea Catolică are nevoie de mine! Nu mă voi ascunde! Nu mă voi da înapoi! Nu mă voi menaja!”

Drum reînnoit şi spre înălţimi, Acţiunea Catolică!

Pr. Felix Roca,
asistent spiritual general