Dragi prieteni ai Acţiunii Catolice,

Luna decembrie este o lună a bucuriei, a recunoștinței, dar și a unui nou început, fiind și prima lună a anului bisericesc, an închinat sfintei Liturghii. Dorim să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care ni le-a oferit, mai ales pentru darul și chemarea de a face parte din Acțiunea Catolică.

Duminică, 8 decembrie, membrii Acțiunii Catolice din Dieceza de Iași vor depune sau vor reînnoi adeziunea în cadrul sfintei Liturghii, ocazie de a manifesta recunoştinţa pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu în viaţa proprie, dar în acelaşi timp, şi de a da mai multă valoare angajării şi implicării personale în asociaţie, în Biserică şi în societate. Adeziunea la Acţiunea Catolică înseamnă: dorinţă de sfinţenie, conştiinţă a propriei valori şi angajare cu fidelitate, angajare reînnoită în fiecare an. Pentru ca acest eveniment să fie bine conștientizat de membri, este precedat de o zi de reculegere și formare spirituală.

Tema anului asociativ „Acțiunea Catolică pe drumul reînnoirii” ne amintește de invitația Papei Francisc adresată Acţiunii Catolice din Italia şi reprezentanţilor din mai multe ţări:

În actualul context social și eclezial, voi, laicii din Acțiunea Catolică, sunteți chemați să reînnoiți alegerea misionară, deschisă la orizonturile pe care Duhul Sfânt le arată Bisericii și expresie a unei noi tinereți a apostolatului laical. Mai întâi de toate parohiile, mai ales cele marcate de oboseală și închidere, au nevoie de entuziasmul vostru apostolic, de disponibilitatea voastră deplină și de slujirea voastră creativă.” (Roma, 3 mai 2014)

Bunul Dumnezeu să ne lumineze să ascultăm cu atenție glasul său, să răspundem cu fidelitate și pasiune chemării sale, cu sprijinul și îndrumarea asistenților noștri spirituali!

Sărbătoare frumoasă!

Câteva materiale ajutătoare găsiți aici.

Cristina Mare,
președinte diecezan