Dragi membri ai Acţiunii Catolice,

Sărbătoarea adeziunii reprezintă un moment important pentru voi şi pentru Biserica noastră locală, deoarece vă manifestaţi public, în cadrul sfintei Liturghii, dorinţa şi angajarea voastră de a ieşi din anonimat şi de a fi cât mai implicaţi în bunul mers al comunităţilor din care faceţi parte. Anul acesta aveţi ocazia de trăi acest semnificativ moment în ziua de 8 decembrie, chiar dacă sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri este transferată în ziua următoarea. Am dorit să vă adresez salutul meu cu ocazia sărbătorii adeziunii pentru a vă arăta preţuirea mea pentru misiunea pe care o desfăşuraţi şi încurajarea Bisericii de fi tot mai conştienţi de vocaţia primită la Botez.

Dragi copii, tineri şi adulţi din Acţiunea Catolică,

Am aflat de la responsabilii voştri că în acest an asociativ aveţi în vedere un drum de reînnoire, pentru a fi cât mai aproape de planul pe care Cristos îl are cu voi. Împreună cu apostolul Paul vă îndemn şi eu: „Îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou, cel creat după asemănarea lui Dumnezeu în dreptate şi în sfinţenia adevărului!” (Ef 4,24). Fiecare zi pe care v-o dăruieşte bunul Dumnezeu este o ocazie de a vă reînnoi şi de a vă apropia de El. Fiecare gest de bunătate vă face persoane noi pentru că străluciţi de prezenţa lui Dumnezeu. Fiecare acţiune pe care o realizaţi spre binele propriei comunităţi vă reînnoieşte în spiritul lui Cristos, cel care a venit în lume nu ca să fie slujit, ci ca să slujească.

Vă îndemn ca, în drumul vostru de reînnoire, să aveţi în vedere cele trei ţeluri pe care, la începutul slujirii mele ca episcop, le-am încredinţat întregii noastre Biserici locale: slava lui Dumnezeu, cinstea şi înflorirea Bisericii şi mântuirea veşnică. Pe acestea să le urmăriţi fiecare în parte şi în tot ceea ce întreprindeţi ca asociaţie a Bisericii.

Sfânta Liturghie este mereu izvor de viaţă nouă! În Scrisoarea pastorală „Sfânta Liturghie, izvor de viaţă şi de mărturie creştină” spuneam că „Sfânta Liturghie reprezintă cu adevărat centrul vieţii noastre creştine şi un adevărat izvor nesecat de haruri, la care suntem chemaţi să ne întoarcem în mod constant pentru a primi ceea ce ne foloseşte în trăirea cu demnitate a misiunii noastre în lume.” De aceea, vă îndemn să participaţi cât mai des la sfânta Liturghie, să vă asumaţi misiunea de a proclama Cuvântul lui Dumnezeu, să animaţi cântările, să înălţaţi către Domnul intenţiile de la Rugăciunea credincioşilor, să îl primiţi pe Isus în Sfânta Împărtăşanie şi, apoi, să mergeţi în misiune la acele persoane care au nevoie să simtă bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. Nu uitaţi că „Liturghia nu este un spectacol la care să participăm în mod superficial, ci o întâlnire reală între Cristos-capul şi noi, membrele Trupului său mistic.”

Dragi prieteni,

Să străluciţi de bucurie că sunteţi prietenii lui Cristos! Bucuria să fie la ea acasă în grupurile voastre de Acţiune Catolică! Să molipsiţi şi pe alţi copii, tineri şi adulţi cu entuziasmul şi implicarea voastră şi să arătaţi lumii întregi cât de frumos este a-l urma pe Isus Cristos! Nu vă temeţi să daţi mărturie despre credinţa voastră la şcoală, la locul de muncă, în societate şi oriunde sunteţi prezenţi! Sfântul Părinte Francisc vă îndeamnă cu atâta insistenţă: „Vreau o Acţiune Catolică printre oameni, în parohie, în dieceză, în sat, în cartier, în familie, în birou şi la locul de muncă, la ţară, în propriile locuri ale vieţii. În aceste noi areopaguri se iau decizii şi se construieşte cultura.” (Discursul Sfântului Părinte Francisc adresat participanţilor la Congresul Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice – FIAC, 27 aprilie 2017). Nu ezitaţi să răspundeţi acestei dorinţe a Sfântului Părinte!

Dragi membri ai Acţiunii Catolice,

Sărbătoarea adeziunii să fie un nou început pentru fiecare dintre voi în dorinţa de a răspunde cât mai fidel chemării lui Cristos!

Sfânta Fecioară Maria, cea care s-a încredinţat cu totul lui Dumnezeu, să vă însoţească pe acest drum al reînnoirii şi să vă poarte mereu la Fiul său!

Sfântul Iosif să vă ajute să aveţi grijă unii faţă de alţii, aşa cum el s-a îngrijit de Isus şi de Maria, şi să vă sprijiniţi pentru a fi „sarea pământului şi lumina lumii”!

Doresc să închei cu frumoasele cuvinte din rugăciunea membrilor Acţiunii Catolice, pe care vă invit să o recitaţi zilnic: „Isuse Cristoase, tu îţi îndrepţi privirea spre mine şi mă chemi să fiu prietenul, ucenicul şi mesagerul tău. Îţi mulţumesc pentru darul Acţiunii Catolice şi pentru că eu fac parte din această mare familie. Fă ca, în mijlocul acestei lumi, ea să fie mereu în slujba Bisericii, animată de dorinţa de apostolat şi co-responsabilă în misiunea Bisericii, împreună cu păstorii.”

Vă îmbrăţişez din toată inima!

Al vostru,
Iosif Păuleţ,
episcop de Iaşi

sursa: http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=201912027