Mesajul doamnei preşedinte, Cristina Mare

Totul a început cu a fost odată ….

A fost odată un grup de tineri din Dieceza de Iaşi care, în urma unui schimb de experienţă cu tinerii din Verona şi cu binecuvântarea PS Petru Gherghel, au depus pentru prima dată adeziunea la Acţiunea Catolică, pe 8 decembrie 1992.

La început, Acţiunea Catolică a fost prezentă în 9 (nouă) parohii ale diecezei (Iaşi, Bacău „Sfântul Nicolae”, Bacău – Izvoare, Paşcani, Roman, Săbăoani, Gheorghe Doja, Adjudeni, Tămăşeni), pentru ca astăzi, după 25 de ani, să activeze peste 1700 membri, în 46 parohii.

Am pornit la drum cu încurajarea episcopului: Este o bucurie că Biserica noastră locală dispune acum de posibilitatea de a se prezenta în lume cu noi iniţiative, cu noi forţe şi cu un program nou. Este un dar al lui Dumnezeu pentru timpurile noastre.

Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” este o asociaţie de laici care se angajează la realizarea scopului apostolic general al Bisericii, în mod liber, în formă comunitară şi organică şi în directă colaborare cu ierarhia Bisericii. Acţiunea Catolică, prin programele sale şi prin acţiunile personale ale membrilor săi, contribuie la construirea unei societăţi civile bazată pe principiile vieţii şi moralităţii creştine, formează laicii catolici în spiritul unui angajament responsabil, personal şi colectiv faţă de valorile vieţii, libertăţii şi demnităţii persoanei şi grupurilor de persoane.

Pe parcursul celor 25 de ani, prin activităţile pe care le-am desfăşurat, am dorit să cunoaştem şi să conştientizăm tot mai mult notele caracteristice ale Acţiunii Catolice, precum şi importanţa asumării şi trăirii lor, într-un mod responsabil şi coerent în slujirea noastră în familie, la şcoală sau locul de muncă, în societate, în viaţa cotidiană.

De-a lungul anilor am avut ocazia să reflectăm mai mult asupra carismei Acţiunii Catolice despre care Sfântul Ioan Paul al II-lea, patronul Acţiunii Catolice din România, scria: Lunga voastră istorie este născută dintr-o carismă, adică dintr-un dar particular al Duhului Învierii, care face ca Biserica să nu fie lipsită de talente şi de resurse de har divin, de care creştinii au nevoie pentru a servi cauza Evangheliei. Regândiţi–vă cu o umilă mândrie şi cu o bucurie interioară la carisma Acţiunii Catolice! Eu vă încurajez să exploraţi totdeauna în profunzime carisma voastră … (8 decembrie, 2003).

Sunt 25 de ani în care am crescut împreună în marea familie a Acţiunii Catolice, ne-am bucurat, am construit comunităţi frumoase şi am aşezat o piatră de temelie la formarea umană şi spirituală a atâtor generaţii de copii, tineri şi adulţi. Misiunea este cea care ne anină, care dă sens activităţilor noastre şi care nu uită caracterul formativ şi misionar al Acţiunii Catolice. Formarea a fost, este şi va fi prioritatea asociaţiei noastre. Formarea  creştină îşi are totdeauna epicentrul în întâlnirea cu persoana vie a lui Isus Cristos. După ce Cristos intră în viaţa unei persoane, o schimbă în mod radical. În acest context, Acţiunea Catolică se doreşte a fi un instrument pentru formarea creştină a laicilor. De aceea, Papa Ioan Paul al II-lea o caracteriza astfel: Acţiunea Catolică este o şcoală de formare permanentă, pentru că ea îmbrăţişează toate vârstele şi condiţiile lor de viaţă; este o şcoală a educaţiei de integrare umană, culturală şi pastorală prin scopul său însuşi, care este scopul apostolic general al Bisericii.

Ne amintim cu bucurie de întâlnirea Papei Francisc cu Acţiunea Catolică din Italia, în luna mai 2013, la care a fost prezentă şi o delegaţie din România, când Papa spunea celor prezenţi: În actualul context social şi eclezial, voi, laicii din Acţiunea Catolică, sunteţi chemaţi să reînnoiţi alegerea misionară, deschisă la orizonturile pe care Duhul Sfânt le arată Bisericii şi expresie a unei noi tinereţi a apostolatului laical. Pornind de la acest discurs, când Papa Francisc a încredințat Acţiunii Catolice un adevărat mandat ghidat de cele trei verbe: a rămâne, a merge şi a se bucura, consider că acesta a fost începutul unei noi file din istoria contemporană pentru această asociaţie de laici, pe care o putem numi „O Acţiune Catolică ce iese în lume!”

Îmi doresc ca Acţiunea Catolică să îşi continue drumul de credinţă, să fie o prezenţă vie şi eficace în Biserică şi în lume: să fie sarea evanghelică ce dă savoare,  lumina care luminează şi fermentul care transformă.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru darul Acţiunii Catolice, pentru cei 25 ani de slujire în Dieceza de Iaşi  şi cerem Sfintei Fecioare Maria, Regina Acţiunii Catolice şi Sfântului Iosif, patronul Acţiunii Catolice din Dieceza de Iaşi harul de a fi mereu în slujba comunităţii, animaţi de dorinţa de apostolat şi coresponsabili în misiunea Bisericii împreună cu păstorii!

Cristina Mare

* * *

Mesajul asistentului spiritual general, pr. Felix Roca

Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” începe un an jubiliar în care doreşte să îi mulţumească lui Dumnezeu pentru darul celor 25 de ani de prezenţă şi misiune în Dieceza de Iaşi. Gândindu-mă la acest dar îmi vin în minte cuvintele unei minunate binecuvântări pe care o găsim în Sfânta Scriptură: „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să strălucească faţa lui spre tine şi să se îndure de tine! Domnul să-şi înalţe faţa spre tine şi să-ţi dăruiască pacea!” (Cartea Numerilor 6,22-27). Sunt convins că această binecuvântare Domnul o revarsă asupra dragii noastre Acţiuni Catolice şi asupra fiecărui membru, simpatizant şi păstor, a căror inimă bate pentru Cristos prin slujirea în Acţiunea Catolică.

Recunoştinţa pe care o înălţăm către Domnul nu este o acţiune de laudă proprie, ci de preamărire a lui Dumnezeu pentru bogata sa lucrare minunată în fiecare persoană în parte. El este cel care a dorit ca Acţiunea Catolică să fie o mare familie în lumea întreagă, el este cel care a făcut ca aceasta să ajungă şi pe meleagurile noastre, el este cel care a trezit entuziasm în atâtea persoane, el este cel care sădit în atâtea inimi dorinţa de implicare, el este cel care a trezit în laici şi păstori entuziasmul coresponsabilităţii în misiunea Bisericii, el este cel care… a făcut atâtea lucruri minunate.

Cu adevărat putem spune că suntem bogaţi în demnitate, aşa cum recităm în tema anului asociativ în curs. Ţine de fiecare dintre noi să ştim să fim generoşi în dăruire cu încredere în darurile primite de la Dumnezeu, care au menirea de a ajunge şi la fraţii noştri. Să fim generoşi, însă cu umilinţă, aşa cum creionează Jorge Luis Borges, un scriitor argentinian: „Nu pot să îţi dau soluţii pentru toate problemele vieţii. Nu am răspunsuri pentru dubiile şi temerile tale. Însă, pot să le ascult şi să le împărtăşesc cu tine. Nu pot să schimb nici trecutul tău, nici viitorul tău, însă când va fi nevoie voi fi lângă tine. Nu pot să şterg suferinţa ta, însă pot să plâng cu tine. Nu sunt cine ştie ce, însă sunt tot ceea ce pot să fiu”.

Îmi amintesc de întâlnirea papei Francisc cu Acţiunea Catolică din Italia şi cu reprezentanţii asociaţilor din diferite colţuri ale lumii ce a avut loc în ziua de 3 mai 2014. Eram prezenţi cu o delegaţie din România. Cu multă insistenţă papa Francisc a cerut membrilor Acţiunii Catolice să nu fie „statui de muzeu”, ci persoane care să trăiască şi să răspândească bucuria Evangheliei.

Aşadar, suntem chemaţi să trăim în orice moment cuvintele din motoul anului asociativ: „Ceea ce am aceea îţi dau: în numele lui Isus Nazarineanul, ridică-te şi umblă!” (Cartea Faptele Apostolilor 3,6). Să întindem mâna către fraţii noştri şi surorile noastre pentru a-i ridica din nesiguranţă, teamă, anonimat, resemnare, timiditate pentru a se bucura de demnitatea de fii şi fiice a lui Dumnezeu, membri valoroşi ai Bisericii, cetăţeni implicaţi în societate. Această misiune o putem trăi cu adevărat numai dacă în inima noastră sălăşluieşte Isus Cristos, pe care să îl purtăm inimilor de lângă noi, pentru că ceea ce vine din inimă sigur ajunge la o altă inimă!

Împreună cu Sfântul Ioan Paul al II-lea să spunem: „Acţiunea Catolică, ai curajul viitorului!”

Sfântul Iosif să vegheze asupra drumului Acţiunii Catolice şi să ne binecuvânteze pe fiecare în parte!

Să strălucească bucuria sărbătorii pe chipurile fiecăruia dintre voi!

Pr. Felix Roca