În ziua de 29 octombrie 2019, la Centrul „Gaudium et Spes” din Traian (NT), a avut loc întâlnirea cu tema „Rolul Acțiunii Catolice în Dieceza de Iași”, la care au participat preoți parohi și vicari ce însoțesc grupurile de Acțiune Catolică din diferite parohii ale Diecezei de Iași.

Obiectivul întâlnirii a fost acela de a crea un cadru de dialog între preoții care sunt asistenți spirituali ai Acțiunii Catolice în propriile parohii în vederea susținerii misiunii pe care această asociație o are în comunitățile parohiale.

Întâlnirea a fost deschisă de PS Iosif Păuleț care i-a salut pe participanți și a apreciat inițiativa. Părintele Felix Roca, asistentul spiritual general al Acțiunii Catolice „Sfântul Iosif”, a evidențiat obiectivul întâlnirii și necesitatea unui dialog care să contribuie la bunul mers al asociației.

Discuțiile au vizat unele aspecte care ar avea nevoie de o atenție deosebită. A fost evidențiată importanța misiunii laicilor și necesitatea ca implicarea lor să fie încurajată atât în parohii cât și la nivel diecezan. Comunicarea dintre Consiliul diecezan al Acțiunii Catolice și preoții din parohii a constituit o altă temă de discuție, în dorința ca preoții să cunoască din timp inițiativele programate și implicarea necesară la nivel parohial și diecezan. În ceea ce privește formarea, s-a insistat asupra necesității de a se oferi un parcurs de formare pentru membri și de a face în așa fel încât materiale formative elaborate să ajungă și în parohii.

Dialogul a fost îmbogățit de intervențiile asistenților spirituali diecezani care au împărtășit experiența lor și au răspuns întrebărilor adresate.

Spre finalul întâlnirii doamna Cristina Mare, președinta Acțiunii Catolice „Sfântul Iosif”, i-a salutat pe participanți și le-a mulțumit pentru susținerea oferită asociației.

În încheiere, PS Iosif Păuleț a apreciat rolul Acțiunii Catolice și a tuturor inițiativelor sale, a accentuat obligația promovării vocației laicilor și a subliniat valoarea dialogului în vederea îmbunătățirii situațiilor.

Fotografii de la eveniment se găsesc aici.