În perioada 15-30 septembrie 2014 fiecare asociație parohială va desfășura procedura de alegere a Consiliului parohial în cadrul Adunării Generale parohiale.

Convocarea Adunării Generale parohiale este realizată de către preşedintele parohial. La Adunarea Generală parohială participă toţi adulţii, tinerii şi responsabilii sectorului copii (animatori şi educatori) care şi-au manifestat dorinţa de a fi membri în anul asociativ 2014-2015 completând cererea de adeziune, prezent fiind şi asistentul spiritual parohial. Membrii simpatizanţi ai asociaţiei trebuie să completeze şi ei o cerere de înscriere în asociaţie în care trebuie specificat statutul lor de simpatizant.

În cadrul Adunării Generale parohiale se alege preşedintele parohial, vicepreşedintele, secretarul şi administratorul, care fac parte din Comitetul director. Propunerea preşedintelui poate să fie făcută dintre membrii care sunt înscrişi în asociaţie de cel puţin doi ani. În parohiile care depun adeziunea pentru prima sau a doua oară se va avea în vedere activitatea pe care persoana candidată a desfăşurat-o în ultimii doi ani în parohie.

De asemenea, se confirmă responsabilii sectoarelor copii, tineri şi adulţi, care fac parte din Comitetul director și se aleg responsabilii laturilor liturgică, formativă, caritativă, cultural-recreativă care, împreună cu comitetul director, formează Consiliul parohial al Acţiunii Catolice.

Până la data de 30 septembrie 2014 preşedintele parohial va trimite datele de contact ale noului Consiliu director parohial pe adresa actiuneacatolica@gmail.com.

Pentru a participa la cursul de formare din perioada 10 – 12 octombrie, președintele parohial este rugat să completeze formularul de înscriere.

Mult succes!

 

gad preserve box arrangement
How To Stylishly Wear Women s Suits In The Office

fashion to a new sock hop
Telephone Music Video with Beyonce