Adunarea Generală a Acţiunii Catolice „Sfântul Iosif” va avea loc sâmbătă, 26 octombrie 2019, în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Iași. Cu acest prilej se vor desfăşura alegerile pentru mandatul 2019-2022. Din fiecare parohie membră sunt invitaţi să participe preşedintele asociaţiei şi câte un responsabil pentru fiecare sector (acolo unde există): copii, tineri, adulţi. De asemenea, este invitat să participe și asistentul spiritual parohial.

Fiecare delegație parohială va reprezenta noua structură aleasă în cadrul Adunării generale parohiale din a.c. Parohiile simpatizante vor fi prezente printr-un responsabil de sector, iar cele care doresc să iniţieze Acţiunea Catolică printr-un singur reprezentant.

Membrii Acţiunii Catolice, prezenţi la Adunarea Generală, sunt invitaţi să poarte uniforma asociaţiei. Având în vedere importanţa acestui eveniment şi faptul că în centrul zilei este sfânta Liturghie, propunem ca participanţii să vină pregătiţi spiritual şi să ia parte cu seriozitate la tot programul întâlnirii.

Adunarea Generală se va desfăşura după următorul program:
09:00 – Primirea participanţilor. Validarea delegaţiilor
10:00 – Rugăciunea de deschidere a întâlnirii
              Prezentarea temei şi a obiectivelor noului an asociativ
              Prezentarea raportului de activitate pentru anii 2016-2019
11:30 – Pregătirea Sfintei Liturghii
12:00 – Sfânta Liturghie prezidată de PS Petru Gherghel
13:00 – Prânzul
14:00 – Alegeri pentru Consiliul Diecezan
16:00 – Rugăciunea de încheiere a întâlnirii

Vă așteptăm cu drag!

Consiliul Diecezan
al Asociației Acțiunea Catolică
„Sfântul Iosif” Iași