Adunarea Generală a Acţiunii Catolice Sfântul Iosif” Iaşi s-a desfăşurat anul acesta la Bacău, la oratoriul „Don Bosco” în ziua de 12 octombrie 2013. Cu ocazia acestei întâlniri au fost organizate şi alegerile pentru mandatul 2013-2016. Astfel a fost marcată încheierea anului asociativ 2012-20130 şi deschiderea anului asociativ 2013-2014.

La această întâlnire au participat aproximativ 150 de persoane, preşedinţi parohiali, responsabilii de sector din parohii (copii, tineri, adulţi), membri ai Consiliului diecezan şi asistenţi spirituali.

Această zi a început cu rugăciunea de deschidere în care participanţii au implorat harul şi lumina lui Dumnezeu pentru a desfăşura cu responsabilitate activităţile propuse. Adriana Ianuş, preşedinta asociaţiei, şi părintele Felix Roca, asistent spiritual general, au salutat Adunarea Generală, programul a continuat cu prezentarea raportului de activitate din mandatul 2011-2013. Au fost trecute în revistă cele mai importante evenimente şi activităţi din viaţa asociaţiei şi a fost exprimată dorinţa şi necesitatea de a sprijini familiile tinere şi de a continua înfrăţirea cu Acţiunea Catolică Nocera Inferiore – Sarno (Italia), înfrăţire care există din anul 2011.

Părintele Felix Roca, asistentul spiritual al Acţiunii Catolice, a prezentat direcţiile care vor fi abordate în următorul trieniu, bazate pe următoarele cuvinte cheie: identitate, mărturie, misiune.

Tema propusă pentru acest an este: Străluceşte în Acţiunea Catolică cu motoul „Priviţi la el şi veţi fi luminaţi” (Ps 34/33,6). Centrul zilei a fost marcat de sfânta Liturghie la care au participat aproximativ 20 de preoţi sosiţi din diverse parohii.

După-amiază s-a desfăşurat sesiunea de vot. La propunerile Consiliului diecezan, Adunarea Generală a dezbătut şi a votat reintroducerea figurii de coordonator zonal şi noua organigramă a asociaţiei. De asemenea, au fost votate şi durata mandatului de trei ani şi realizarea Adunării Generale odată la trei ani, mandatul începând şi încheindu-se în cadrul Adunării Generale. În cadrul acestui moment au fost votate şi activităţile propuse pentru anul asociativ 2013-2014. Apoi s-a ales prin vot Comitetul director pentru perioada 2013-2016 şi componenţa structurilor zonale.

Ziua s-a încheiat cu un moment de rugăciune mulţumind lui Dumnezeu pentru întreaga zi şi cerând binecuvântarea sa pentru noul an asociativ.

În urma alegerilor care au avut loc noua structură de conducere a asociaţiei este:

 • Comitetul director:

  • Preşedinte – Adriana Mihaela Ianuş

  • Vicepreşedinte sectorul adulţi – Viorica Spataru

  • Vicepreşedinte sectorul tineri – Celina Eugenia Dumitru

  • Vicepreşedinte sectorul copii – Bernadeta Farţade Gabor

  • Administrator – Liliana Puşcaşu

  • Secretar – Ana Dănculesei

 • Consiliile zonale

  • Zona Bacău

   • Coordonator zonal – Viorel Butacu

   • Responsabil sectorul adulţi – Paul Păduraru

   • Responsabil sectorul tineri – Daniel Benchea-Joca

   • Responsabil sectorul copii – Maria Mirabela Ignat

  • Zona Roman

   • Coordonator zonal – Cristina Mare

   • Responsabil sectorul adulţi – Monica Erdeş

   • Responsabil sectorul tineri – Emanuela Pal

   • Responsabil sectorul copii – Diana Baratu

  • Zona Iaşi

   • Coordonator zonal – Andreea Gheţ

   • Responsabil sectorul tineri – Marius Balint

   • Responsabil sectorul copii – Sabina Neculăeş

Alegerea Preşedintelui şi a Comitetului director a fost confirmată de PS Petru Gherghel prin decretul cu numărul 2370 din 19 octombrie 2013.

Ana Dănculesei