Adunarea Generală a Acţiunii Catolice din România se va desfăşura în perioada 24-27 octombrie 2013 la Centrul Manresa din Cluj-Napoca. Tema Adunării Generale este: „Acţiunea Catolică pe drumul noii evanghelizări, de la colaborare la coresponsabilitate” şi motto-ul „Sunt diferite slujiri, dar este acelaşi Domn. Sunt diferite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toţi.” (1 Cor 12, 5-6).
Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” va fi prezentă cu o delegaţie semnificativă compusă din Consiliul Director, actualii consilieri naţionali şi candidaţii pentru misiunea de consilieri naţionali.
Detalii despre program se pot găsi pe www.actiuneacatolica.ro.