În perioada 9-11 octombrie, Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iași  a desfăşurat la Traian cursul de formare pentru preşedinţii parohiali din întreaga dieceză. Cu această ocazie s-au reunit tineri şi adulţi din peste 30 de parohii pentru a aprofunda rolul preşedintelui parohial în grupul de Acţiune Catolică şi modalităţile prin care acesta poate îndeplini mandatul ce îi este încredinţat.

Tema cursului a fost şi tema anului asociativ în curs „Să trăim şi să mărturisim milostivirea” iar motto-ul este reprezentat de versetul din Evanghelie din Mc (6,36) „Fiţi milostivi precum Tatăl vostru este milostiv”.

Programul a început vineri seara cu sfânta Liturghie celebrată de pr. Felix Roca, asistentul spiritual general al Acţiunii Catolice din Dieceza de Iaşi și pr. Iosif Dămătăr, asistent spiritual sectorul adulți, zona Bacău şi a continuat cu deschiderea cursului de către Adriana Ianuș, președinte diecezan.

La programul formativ de sâmbătă dimineaţă la care au participat şi aproximativ 15 asistenţi spirituali din diverse parohii ale celor trei zone, pr. Felix a subliniat, având drept punct de pornire câteva discursuri ale celor trei ultimi Sfinţi Părinţi, caracteristici ale Acţiunii Catolice: vocaţie, coresponsabilitate şi slujire.

A fi membru al Acţiunii Catolice nu înseamnă doar a completa un formular de înscriere şi a participa la activităţile propuse; a fi membru, cu adevărat, înseamnă a conştientiza şi a urma vocaţia de laic şi a îndeplini misiunea încredinţată de Dumnezeu. Aşa cum afirmă Sfântul Ioan Paul al-II-lea într-un discurs rostit în aprilie 2002, „Biserica nu se poate lipsi de Acţiunea Catolică; ea are nevoie de un grup de laici care, împreună cu păstorii să mărturisească munca de evanghelizare” pentru a trăi cu adevărat „bucuria vieţii creştine”. Vocaţia de laic este un răspuns cotidian, o implicare continuă şi responsabilă. Cu ocazia Adunării Generale a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice din 2012, Papa Benedict al-XVI-lea a transmis tuturor participanţilor sosiţi la Iaşi din peste 30 de ţări, un mesaj prin care a încurajat comuniunea cu preoţii şi episcopii, insisitând asupra faptului că, laicii nu sunt doar colaboratori, ci coresponsabili ai vestirii Cuvântului lui Dumnezeu. Cea de-a treia caracteristică a spiritului Acţiunii Catolice este slujirea şi este redată de către Sfântul Părinte Francisc prin trei verbe esenţiale: „a rămâne”, „a merge” şi „a se bucura”. Bucuria comuniunii cu Cristos nu trebuie să rămână anonimă; ea trebuie mărturisită prin „slujirea creativă” a fiecărui membru căci, „voi, Acţiunea Catolică, sunteţi chemaţi să reînnoiţi alegerea misionară deschisă la orizonturile pe care Duhul Sfânt le arată Bisericii.” Sfântul Părinte insistă ca Acţiunea Catolică să lucreze cu însufleţire, încât fiecare parohie să resimtă o „oază de milostivire” pusă în slujba celor nevoiaşi.

Această expunere a rolului şi a specificului Acţiunii Catolice a fost urmată de un moment de discuţii în care, atât preşedinţii parohiali cât şi asistenţii spirituali prezenţi, au avut oportunitatea de a discuta diversele probleme şi situaţii ce pot apărea în cadrul grupului. Câţiva dintre preoţii ce au participat la acest moment de împărtăşire au dorit să încurajeze președinții parohiali în activitatea lor şi au vorbit despre importanţa iniţiativei, a reciprocităţii şi a curajului de a acţiona pentru a fi cu adevărat un exemplu pentru întreaga comunitate. Au existat intervenţii şi din partea președinților prin care s-a insistat asupra unor elemente necesare unei activităţi rodnice şi frumoase: răbdarea, slujirea, sprijinul, maturitatea şi entuziasmul.

Programul a continuat cu sfânta Liturghie unde au concelebrat toţi asistenţii spirituali prezenţi, oferind astfel tuturor posibilitatea de a se reîmpăca cu Dumnezeu şi de a începe noul an asociativ sub călăuzirea Sa.

Cea de-a doua parte a zilei a fost marcată de ateliere şi activităţi aplicate în cadrul cărora participanţii au fost împărţiţi în două grupe. O primă echipă a fost constituită de preşedinţii parohiali care se află la primul mandat şi a fost asistată de Cristina Mare, coordonator zonal pe zona Roman şi Celina Dumitru, vicepreşedinte al sectorului tineri. Acestora li s-a explicat în mod concret programul anului asociativ în curs şi li s-a dat posibilitatea de a pune întrebări şi de a găsi împreună exemple şi idei de activităţi pentru principalele momente fixate de consiliul diecezan. Preşedinţii cu mai multă experienţă au constituit un al doilea grup de discuţii condus de Liliana Puşcaşu, administrator diecezan şi de Viorica Spătaru, vicepreşedinte sector adulţi şi au aprofundat împreună tema „Responsabilitate şi motivaţie”, căutând totodată şi modalităţi de lucru pentru o acţiune mai rodnică şi mai înfloritoare a grupului. Atelierele au fost urmate de întâlnirile pe zone, în cadrul cărora, fiecare coordonator zonal a pus în discuţie programul pentru deschiderea anului asociativ (care va avea loc pe 24 octombrie în toate cele trei zone concomitent) şi agenda din lunile următoare.

După cină, participanții au participat la adoraţia euharistică, cerând binecuvântarea şi harul lui Dumnezeu pentru toate activităţile ce urmează a fi desfăşurate. Seara s-a încheiat cu un alt moment de comuniune, în care cei prezenţi au trebuit să dea dovadă de mult spirit de echipă şi colaborare pentru a ieşi învingători: un joc de Bingo.

Ziua de duminică a fost marcată de mărturia familiei Bartic din parohia „Sfântul Anton de Padova” din Iaşi, care, prin intermediul relatării unor experienţe de viaţă reale şi proprii, au îndemnat să-şi pună încrederea în Dumnezeu şi în planul Său, indiferent cât de dificil poate părea aceasta.

Întregul program s-a încheiat cu o sfântă Liturghie şi cu angajamentul fiecăruia de a pune în slujba propriei parohii entuziasmul şi disponibilitatea sa, pentru o mai bună slujire în Cristos.

Impresii:

„Comunitatea noastră de tineri A.C. este viitorul existenţei omenirii, atât pe plan caritativ cât şi social, ce într-un viitor nu foarte îndepărtat, cu multă voinţă şi muncă va reuşi să schimbe lumea în bine.”  (Ardeleanu Ştefania, Cireşoaia)

„La acest curs pot spune că mi-am îmbogăţit cunoştinţele, am învăţat mai bine responsabilităţile pe care le am în parohie şi a fost o experienţă din care am învăţat multe. Prezenţa asistenţilor spirituali sâmbătă fost o idee inedită, fiindcă şi-au exprimat şi ei părerea despre AC şi despre rolul preşedintelui în parohie.” (Antăluţe Cristina, Paşcani)

„Acest curs a fost pentru mine o oportunitate de a mă forma ca preşedinte, mai ales că acesta este primul an pentru mine în care sunt preşedinte parohial. Am cunoscut oameni noi, alte gândiri şi multe „metode” şi sfaturi pentru ca grupul A.C. din comunitatea mea să fie unul bine închegat şi ca toate activităţile să se desfăşoare într-un mod cât mai bun.” (Susanu Mădălina, Barticeşti)

„Pentru mine acest curs a fost, pe lângă pregătirea pentru a fi un preşedinte activ şi responsabil, o lecţie de viaţă. În acest curs am învăţat să fiu motivat şi să motivez la rândul meu, am învăţat ce rol are un preşedinte şi atitudinea pe care trebuie să o aibă. Acest curs m-a învăţat să ascult şi să unesc grupul, dar şi să fiu mulţumit cu ceeea ce am am, şi să fructific potenţialul la maxim. Mi-a plăcut atmosfera şi noile prietenii legate. Sunt de părere că aceste cursuri ar trebui ţinute şi în parohii, deoarece impactul pe care un responsabil diecezan îl are, nu se compară cu impactul pe care îl poate avea preşedintele.”  (Păuleţ Olimpian, Pildeşti)

„Am participat la mai multe cursuri de formare pentru preşedinţi parohiali, dar de fiecare dată vin cu bucurie şi entuziasm. Deşi ştim multe, dar niciodată suficient, cursul este momentul punctului de pornire, al startului pentru întregul an asociativ. Dacă pornim bine şi cu seriozitate toate activităţile propuse, dar şi completate cu iniţiative suplimentare la nivel de fiecare parohie, toată activitatea A.C. va fi încununată cu succes. Am apreciat ideea invitaţiei şi a asisitenţilor spirituali parohiali. E important ca toţi împreună, preoţi şi membri, să pornim la drum cu ideea comună transmisă direct prin intermediul cursului. Felicit comitetul director pentru derularea acestui curs, mi-a fost de folos şi-mi doresc ca tot ce am învăţat să pun în practică în parohia mea.” (Enăşoaie Simona, Tămăşeni)

Mai multe fotografii găsiți aici.

Ana Dănculesei