În parcursul anual al Acţiunii Catolice se inserează şi propunerea Săptămânilor (a păcii, a carităţii, a spiritualităţii şi a Acţiunii Catolice) ca etape în care formarea şi misiunea se împletesc şi se îmbogăţesc reciproc. Cu această ocazie sunt aprofundate unele teme legate de viaţa de credinţă şi viaţa asociativă.

 Fiecare săptămână este dedicată unui „domeniu”, are o temă şi ca moto un citat biblic.

Săptămâna dedicată unei teme este o ocazie de a aprofunda aspectul respectiv prin diferite modalităţi: momente de rugăciune, cateheză, dezbateri, discuţii, diferite activităţi etc.

 „Metoda” săptămânilor prezintă următoarele avantaje:

  • este stabilit un timp precis şi delimitat, deci oferă posibilitatea unei programări eficiente;
  • poate fi un timp de „mobilizare” mai intensă a asociaţiei în viaţa parohiei;
  • oferă ocazia de a marca unele perioade din anul liturgic (Săptămâna carităţii – Postul Mare; Săptămâna spiritualităţii – Timpul pascal) sau din anul asociativ (Săptămâna acţiunii catolice – perioada de promovare a Acţiunii Catolice);
  • o anumită temă este în centrul atenţiei pentru mai multe zile;
  • oferă oportunitatea de a experimenta unitarietatea asociaţiei (copii, tineri şi adulţi);
  • ocazie de a împărtăşi cu întreaga comunitate parohiale momente de formare ale Acţiunii Catolice.

Mai multe informaţii: Calendarul Săptămânilor