Prin decrete episcopale, PS Petru Gherghel a făcut următoarele numiri, începând cu data de 1 februarie 2014, ca asistenţi spirituali ai Acţiunii Catolice „Sfântul Iosif”:

  • Pr. Ştefan Bortă, asistent spiritual pentru sectorul copii, zona Bacău;
  • Pr. Cristian Bîrnat, asistent spiritual pentru sectorul tineri, zona Iaşi;
  • Pr. Claudiu Cocuţ, asistent spiritual pentru sectorul copii, zona Roman;
  • Pr. Paul Căliman, asistent spiritual pentru sectorul tineri, zona Roman.

Totodată au fost confirmaţi ca asistenţi spirituali:

  • Pr. Iosif Dămătăr, asistent spiritual pentru sectorul adulţi, zona Bacău;
  • Pr. Marius Sabău, asistent spiritual pentru sectorul tineri, zona Bacău;
  • Pr. Alois Moraru, asistent spiritual pentru sectorul adulţi, zona Roman.

Mulţumim PS Petru Gherghel pentru grija faţă de asociaţia noastră şi le suntem recunoscători şi preoţilor asistenţi pentru disponibilitate.

Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea s-a adresat astfel asistenţilor Acţiunii Catolice:

„În slujba acestei angajări formative şi misionare puneţi, dragii mei, energiile voastre cele mai bune: înţelepciunea discernământului spiritual, sfinţenia vieţii, diferitele competenţe teologice şi pastorale, familiaritatea relaţiilor simple şi autentice. Papa vă este aproape şi vă încurajează, mai ales atunci când, trebuind să conciliaţi slujirea de Asistent cu alte îndatoriri în Dieceză, vi se întâmplă să experimentaţi dificultatea şi complexitatea unui astfel de minister. Fiţi siguri: a fi Asistent al Acţiunii Catolice, tocmai pentru deosebitul raport de coresponsabilitate ce caracterizează experienţa Asociaţiei, constituie un izvor de fecunditate pentru misiunea voastră apostolică şi pentru sfinţenia vieţii voastre. Doresc, în sfârşit, să profit de această ocazie pentru a invita toţi preoţii „să nu le fie teamă” să primească în parohie experienţa asociativă a Acţiunii Catolice. În aceasta ar putea găsi nu doar un valid şi motivat ajutor, dar şi o apropiere şi o prietenie spirituală.”