Discursul Cristinei Mare, președinte diecezan, la Simpozionul „Acțiunea Catolică – cu recunoștință, spre noi orizonturi”, 20 octombrie 2017, Iași

Excelența Voastră, Petru Gherghel, episcop de Iași,
Cucerniți Părinți,
Dragi asistenți spirituali ai Acțiunii Catolice,
Stimați invitați,
Dragi prieteni, președinți parohiali ai Acțiunii Catolice,

În numele Asociației Acțiunea Catolică „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iași, vă salut cu bucurie și emoție:

Bine ați venit la sărbătoarea noastră! Bine ați venit la Jubileul de 25 de ani al Acțiunii Catolice!

Pentru Acțiunea Catolică din Dieceza de Iași, zilele jubiliare sunt momente istorice. De aceea dorim să le sarbătorim împreună și vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Cu ce aș putea să încep? În primul rând cu un mare MULȚUMESC! Da, un Mulțumesc cu adevărat! Un Mulțumesc din toată inima! Nu îl spun din bună educație sau că dă bine să îl spun, ci pentru că vine dintr-o inimă sinceră și plină de recunoștință, căci „Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi”, lucruri mari a făcut Domnul pentru Acțiunea Catolică „și suntem plini de bucurie”! Dar la rădăcina bucuriei se află gratitudinea. Căci nu bucuria ne face recunoscători, ci recunoștința ne umple inima de bucurie.

Am pornit la drum, acum 25 de ani, cu încurajarea păstorului nostru, PS Petru Gherghel, care ne spunea atunci: Este o bucurie că Biserica noastră locală dispune acum de posibilitatea de a se prezenta în lume cu noi iniţiative, cu noi forţe şi cu un program nou. Este un dar al lui Dumnezeu pentru timpurile noastre. Așa este, Preasfințite! Acțiunea Catolică a fost, este și va fi un DAR și o MISIUNE pentru noi! Pornind de la visul îndrăzneț al unor tineri de acum 25 de ani de a se apropia mai mult de Cristos și de Biserică, am realizat că astăzi facem și noi parte din povestea lor, și implicit din misiunea lor, aceea de a ne apropia mai mult de Cristos și de a construi o Biserică în care copiii, tinerii și adulții, în colaborare cu păstorii, contribuie la o lume mai bună și demnă de fii ai lui Dumnezeu.

Sigur, de-a lungul celor 25 de ani de existență a Acțiunii Catolice pe teritoriul Diecezei de Iași, fiecare dintre noi (membrii asociației), am oferit o parte din ceea ce aveam – din timpul nostru, din trăirile noastre, din munca noastră – dar am primit cu adevărat mult mai mult. Pornind de la persoane, de la cei care au mers la drum cu Acțiunea Catolică și din care o parte sunt alături de noi și se pregătesc să dea mărturie despre asta, alături de echipele de lucru, consiliile diecezane și directoare care au fost la cârma asociației de-a lungul celor 25 de ani… aici, noi am trăit experiența voluntariatului într-o asociație, voluntariat în care credem și care și-a lăsat amprenta asupra noastră.

Am crescut împreună în marea familie a Acţiunii Catolice și am ajuns la frumoasa vârstă de 25 de ani. Sunt ani în care am trăit împreună momente de fericire, dar și clipe tensionate, am cunoscut atâția oameni minunați, am legat prietenii, am întemeiat familii chiar, am construit comunităţi frumoase, familia noastră numărând peste 1700 de membri şi am aşezat o piatră de temelie la formarea umană şi spirituală a atâtor generaţii de copii, tineri şi adulţi. Pe parcursul celor 25 de ani, prin activităţile pe care le-am desfăşurat, am dorit să cunoaştem şi să conştientizăm tot mai mult notele caracteristice ale Acţiunii Catolice, precum şi importanţa asumării şi trăirii lor, într-un mod responsabil şi coerent în slujirea noastră în familie, la şcoală sau locul de muncă, în societate, în viaţa cotidiană.

De-a lungul celor 25 de ani am avut ocazia să reflectăm asupra carismei Acţiunii Catolice despre care Sfântul Ioan Paul al II-lea, patronul Acţiunii Catolice din România, scria:

Lunga voastră istorie este născută dintr-o carismă, adică dintr-un dar particular al Duhului Învierii, care face ca Biserica să nu fie lipsită de talente şi de resurse de har divin, de care creştinii au nevoie pentru a servi cauza Evangheliei. Regândiţi, dragii mei, cu o umilă mândrie şi cu o bucurie interioară, carisma Acţiunii Catolice! Eu vă încurajez să exploraţi totdeauna în profunzime carisma voastră (8 septembrie 2003).

Gândindu-mă la tema Jubileului nostru, Cu recunoștință spre noi orizonturi, mi-au venit în minte cuvintele lui Marcus Tullius Cicero: recunoștința nu este doar cea mai importantă dintre virtuți, ci și părintele tuturor celorlalte. Experiența celor 25 de ani de Acțiune Catolică la nivel diecezan ne determină astăzi să afirmăm cu tărie că adevărata credință și fericire se manifestă prin recunoștință. Astăzi suntem chemați să trăim cu recunoștință și să ne îndreptăm spre noi orizonturi!

Să nu uităm că Acțiunea Catolică are misiunea de a forma laici care să-și asume propria responsabilitate în lume. Suntem chemați să fim discipoli misionari, nu doar în cercurile noastre, ci să ieșim din zona noastră de confort și să mergem către periferii, la cei săraci și marginalizați, care au mai mare nevoie de ajutorul nostru. Biserica și societatea de azi au nevoie de noi, de caractere, de oameni integri, care nu se resemnează, dar care apără adevăratele valori.

Misiunea este cea care ne animă, care dă sens activităţilor noastre şi care nu uită caracterul formativ şi misionar al Acţiunii Catolice. Formarea a fost, este şi va fi prioritatea asociaţiei noastre. Formarea creştină îşi are totdeauna epicentrul în întâlnirea cu persoana vie a lui Isus Cristos. După ce Cristos intră în viaţa unei persoane, o schimbă în mod radical. În acest context, ne dorim ca Acţiunea Catolică să fie un instrument pentru formarea creştină a laicilor.

Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, care a iubit atât de mult Acțiunea Catolică o caracteriza astfel:

Acţiunea Catolică este o şcoală de formare permanentă, pentru că ea îmbrăţişează toate vârstele şi condiţiile lor de viaţă; este o şcoală a educaţiei de integrare umană, culturală şi pastorală prin scopul său însuşi, care este scopul apostolic general al Bisericii.

Ne dorim ca această școală să se dezvolte și să ofere membrilor ei un proces de creștere în credință, un parcurs catehetic orientat spre evanghelizare, să fie izvorul pentru formarea spirituală a membrilor și cultivarea spiritului misionar.

Ne amintim cu bucurie că Papa Francisc, care în tinerețe a fost membru al Acțiunii Catolice, ne încurajează mereu:

În actualul context social şi eclezial, voi, laicii din Acţiunea Catolică, sunteţi chemaţi să reînnoiţi alegerea misionară, deschisă la orizonturile pe care Duhul Sfânt le arată Bisericii şi expresie a unei noi tinereţi a apostolatului laical. Cu aceste trei atitudini – a rămâne în Isus, a merge până la frontiere și a trăi bucuria apartenenței creștine – puteți duce mai departe vocația voastră!

Pornind de la acest discurs, când Papa Francisc a încredințat Acţiunii Catolice un adevărat mandat, ghidat de cele trei verbe: a rămâne, a merge şi a se bucura, consider că acesta este începutul unei noi file din istoria contemporană pentru această asociaţie de laici, pe care o putem numi „O Acţiune Catolică ce iese în lume!” Ieșire înseamnă deschidere, dialog, dăruire și generozitate, întâlnire cu realitatea cotidiană. Da, este necesar și ne dorim ca Acțiunea Catolică să fie prezentă printre oameni, în familie, în parohie, în dieceză, în lumea politică, managerială, profesională, dar nu pentru imagine sau a ne considera creștini perfecți și formați, ci pentru a sluji mai bine. Să fim așadar o Acțiune Catolică ce iese în lume, care și-a descoperit talanții și dorește să îi împartă cu ceilalți! Răspundem plini de încredere chemării lui Dumnezeu de a fi în orice timp și în orice loc discipoli misionari, asemenea Fericitului nostru episcop, Anton Durcovici, care a susținut Acțiunea Catolică și a încurajat apostolatul laic.

Îmi doresc ca Acţiunea Catolică să îşi continue drumul de credinţă, să fie o prezenţă vie şi eficace în Biserică şi în lume: să fie sarea evanghelică ce dă savoare, lumina care luminează şi fermentul care transformă. Să nu uităm că suntem chemați să fim mâna dreaptă a preotului și împreună să construim o Acțiune Catolică a comunității, o Acțiune Catolică în spiritul lui Cristos! Este o istorie frumoasă pentru care avem atâtea motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. Înălțăm Domnului recunoștința noastră pentru carisma Acțiunii Catolice și ne reafirmăm dorința de angajare în slujba Bisericii și pentru binele lumii în care trăim.

Gândul nostru de recunoștință se îndreaptă către păstorii diecezei:
Preasfințite, vă mulțumim pentru încrederea, susținerea și grija părintească pe care o purtați asociației noastre! Vă prețuim și vă asigurăm de rugăciunea noastră! Suntem recunoscători şi Preasfinţitului Aurel care sperăm să ne fi purtat în rugăciune în pelerinajul său în Ţara Sfântă.

Mulțumim Domnului pentru cei 25 de ani de slujire în Dieceza de Iaşi, mulțumim pentru toți responsabilii diecezani care de-a lungul celor 25 de ani s-au îngrijit de bunul mers al asociației, mulțumim asistenților spirituali care ne-au oferit și ne oferă îndrumare pe drumul credinței, mulțumim binefăcătorilor (într-un mod special Fundaţiei Renovabis) care ne-au susținut, material și spiritual, mulțumim tuturor membrilor asociației noastre care au avut curajul de a ieși din anonimat și de a se implica în viața Bisericii.

Mulţumim Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice care ne-a susţinut de la început, a însoţit creşterea noastră şi ne-a „conectat” la Acţiunea Catolică din lumea întreagă. Prin intermediul Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice, am creat o legătură specială cu Acţiunea Catolică din Dieceza Nocera Inferiore-Sarno, din Italia. Mulţumim tuturor asociaţiilor din Federaţia Acţiunea Catolică din România cu care împărtăşim de ceva timp drumul la nivel naţional. Mulţumim delegaţiei ASTRU din Eparhia Cluj-Gherla prezenţi aici. Mulţumim celorlalte asociaţii prezente în Biserica noastră locală şi cu care, într-un fel sau altul, colaborăm pentru a edifica Biserica lui Cristos.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru darul Acţiunii Catolice și pentru că noi facem parte din această mare și frumoasă familie și cerem Sfintei Fecioare Maria, Regina Acţiunii Catolice, şi Sfântului Iosif, patronul Acţiunii Catolice din Dieceza de Iaşi, harul de a fi mereu în slujba comunităţii, animaţi de dorinţa de apostolat şi coresponsabili în misiunea Bisericii împreună cu păstorii!

La mulți ani, Acțiunea Catolică!
La mulți și binecuvântați ani în slujba Bisericii, pentru binele lumii!