Acțiunea Catolică s-a născut din dorința de a fi în slujba Bisericii, pentru binele lumii. Una dintre cele patru dimensiuni ale asociației este caritatea, manifestată nu doar la nivel local, în familie, în comunitatea locală, în dieceză dar și în lume.

La nivel local, Acțiunea Catolică „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iași caută modalități de a își manifesta iubirea față de aproapele în mod vizibil. Este alături de cei aflați în nevoie, în suferință, vizitându-i, oferindu-le un zâmbet, o încurajare, o rugăciune, se implică în proiecte sociale alături de alte organisme ale Bisericii.

În Anul Sfânt al Jubileului Extraordianar al Milsotivirii, Acțiunea Catolică din dieceza de Iași alături de prietenii din Acțiunea Catolică Nocera Inferiore Sarno, Italia a răspuns invitație papei Francisc de a lasa o aminire vie în sufletele unor copii, susținând proiectele Centrului Misionar Diecezan. Astfel, s-a demarat campania Croitori de viitor, având drept scop colectarea de fonduri necesare confecționării a 80 de uniforme pentru copii din Bakaka, Kenya.  În unele parohii s-au desfășurat mai mulți ani la rând acțiunea „Colind pentru Africa” sau mici bazaruri de obiecte confecționate de copii, tineri și adulți în scopul  adunării de fonduri pentru diverse proiecte caritative.

Acțiunea Catolică din România, în anul 2009, a susținut proiectul „Creștem împreună pentru o lume mai bună!” și a organizat în diecezele și eparhiile din România strângerea de fonduri pentru construirea unei săli de cateheză în parohia din Maikona. Ultima parte a proiectului s-a desfășurat în Kenya, când un grup de șase tineri însoțiți de doi asistenți spirituali au realizat activităţi educative în diferite localităţi din misiune. Delegaţia Acțiunii Catolice a susţinut momente de formare, jocuri, cântece şi activități interactive.

După constituirea Forumului Internațional al Acțiunii Catolice, la începutul anilor 1990, Acțiunea Catolică și-a manifestat atenția caritativă față de unele țări  aflate în dificultate. Astfel, s-au construit școli și centre pentru adolescenții din Sarajevo și Albania, au fost răcumpărați copii din Siria Leone pentru a evita înrolarea acestora în războiul civil. În Burundi, Myanmar și Țara Sfântă, Acțiunea Catolică a susținut un proiect de adopție șolară la distanță și s-au cumpărat pompe hidraulice pentru aprovizionarea cu apă potabilă (Burundi). În Irak s-a construit o casă, loc pentru întâlnire, formare și activități recreative pentru copii și tinerii. În colaborare cu surorile franciscane misionare Sacro Cure în China s-a cosntruit un centru de formare pentru surori și laici.

În multe cazuri aceste proiecte au creat ocazii de a sensibiliza cu privire la unele „fenomene” care sunt la nivel mondial, altele au constituit puncte de plecare pentru un angajament concret, mai mare. Aderarea la aceste proiecte a unor asociații diecezane a implicat un angajament economic și a creat relații, apropieri, susținerii în rugăciune, înfrățiri, prietenii. Sunt numeroase ocazii în care aceste legături între țări crează ocazii de întâlnire și de comuniune.

Adriana-Mihaela Ianuș