Priviți la El și veți fi luminați, acesta este îndemnul adresat tuturor celor care duminică, 8 decembrie, vor depune adeziunea  sau o vor reînnoi în Acțiunea Catolică. Copii, tineri și adulți sunt invitați să strălucească în asociațiile parohiale și în comunitate, făcând cunoscută Evanghelia. În acest an asociativ obiectivul este redescoperirea identității Acţiunii Catolice ca asociaţie de laici ce promovează formarea pentru a răspunde la chemarea lui Dumnezeu prin implicarea conştientă şi fidelă, în propriile comunităţi parohiale.

În documentele conciliare identitatea Acţiunii Catolice este definită prin cele patru note caracteristice din Apostolicam Actuositatem, şi anume: eclezialitate, laicitate, organicitate şi colaborarea cu ierarhia (AA, 20). În aceste patru note  este cuprinsă bogăţia tradiţiei şi a experienţei Acţiunii Catolice.

Eclezialitatea este nota constitutivă a Acţiunii Catolice, deoarece scopul său este acelaşi scop apostolic al Bisericii. Acţiunea Catolică este chemată să lucreze pentru ca Biserica să-şi mărturisească în faţa lumii unitatea sa în diversitate şi să proclame cu mult curaj Evanghelia la toţi oamenii.  Acest scop apostolic al Bisericii pe care Acţiunea Catolică îl împărtăşeşte nu este unul abstract, ci se concretizează din punct de vedere istoric şi geografic în Biserica particulară, în cadrul diecezei, al parohiei. Acțiunea Catolică este în comuniune cu Biserica locală, fiind caracterizată de implementarea planului pastoral diecezan în cadrul activităților desfășurate în comunitățile parohiale.

Laicitatea – subliniază caracterul laic al asociației. Acţiunea Catolică este făcută de către laici, care colaborează cu ierarhia. Laicii îşi aduc propria lor experienţă şi îşi asumă propriile lor responsabilităţi în direcţia şi în organizarea asociaţiei, precum şi în desfăşurarea metodelor sale de acţiune. Din acest caracter laic rezultă responsabilitatea Acţiunii Catolice pentru munca apostolică în toate mediile de viaţă.

Organicitatea – nu este vorba despre un angajament al unor persoane izolate. În cadrul Acţiunii Catolice laicii muncesc împreună, în maniera unui corp organic. Acest stil asociativ şi unitar ţine cont de diversele realităţi, de diversele vârste ale vieţii şi de diversele domenii apostolice, unde membrii săi trebuie să slujească în evanghelizare, fie în comunităţile ecleziale, fie în societatea civilă.

Colaborarea cu ierarhia – completează împreună cu celelalte note, identitatea Acţiunii Catolice. Această legătură specială cu ierarhia Bisericii face din Acţiunea Catolică o slujire particulară pentru comuniune şi misiune.

Acţiunea Catolică îşi propune aşadar să fie o prezenţă activă în cadrul societăţii. Activitatea sa nu se adresează numai unui sector determinat, ci unei întregi societăţi cu toate domeniile şi mijloacele sale sociale. Printre copii, tineri, adulţi, familii, într-un domeniu al culturii, politicii, economiei, educaţiei, ştiinţei şi artei, peste tot, Acţiunea Catolică vrea să fie o prezenţă şi o acţiune a Bisericii, vrea să proclame iubirea şi pasiunea pentru Cristos.

Fie ca reînnnoirea adeziunii de a-i sluji lui Dumnezeu după carisma Acțiunii Catolice să păstreze vie în inimile membrilor ei dorința de a fi martori fideli ai Evangheliei cu privirea îndreptată spre Cristos  –  Lumina lumii.

Adriana Ianuș

 afis_2013-2014_mic