În perioada 15-17 septembrie 2023, la Centrul „Gaudium et Spes” din Traian, Neamț, s-a desfășurat activitatea de formare și consolidare a echipei diecezane care și-a asumat mandatul coordonării asociației Acțiunea Catolică „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iași pentru următorii trei ani, cu tema Prezență și misiune și moto: „Învăţătorul este aici şi te cheamă” (In 11,28).

Activitatea a început cu mulțumirea și recunoștința înălțate lui Dumnezeu în cadrul sfintei Liturghii, concelebrată de pr. Felix Roca, asistent spiritual general, și de pr. Iosif Dămătăr, asistent spiritual al sectorului adulți, zona Bacău. În cuvântul de învățătură, pr. Iosif Dămătăr invită membrii consiliului diecezan să își reamintească motivațiile „da”-ului lor pentru angajarea în slujba Bisericii, răspuns care cere fidelitate, responsabilitate, sacrificiu, asemeni „da”-ului Sfintei Fecioare Maria – prima discipolă, care păstra Cuvântul în inima ei și îl punea în practică. Fiecare să ceară Sfintei Fecioare Maria-Îndurerată, bucuria fidelității, bucurie care să contagieze pe tot mai mulți, disponibilitatea pentru sacrificiu, convinși că tot ceea ce contează sunt faptele făcute pentru semenii noștri, pașii care i-am făcut pentru Biserică și binele celorlalți.

A urmat momentul de cunoaștere Cine sunt eu?, moment moderat de Viorel Butacu și Florin Breahnă, foști responsabili ai sectorului copii din zona Bacău, actualmente cooperatori salezieni. Plini de entuziasm și bucurie sinceră, după tonul dat de moderatori, fiecare și-a povestit momentul intrării în Acțiunea Catolică, pașii realizați, felul cum a crescut pe parcursul anilor. La această activitate ni s-a alăturat și pr. Francisc Fărcășel, asistent spiritual al sectorului adulți, zona Roman. Lucrul pe echipe a condus la creșterea coeziunii, sarcina fiind construirea drumului Acțiunii Catolice, fiecare echipă a ajuns la rezultat în ciuda „rolurilor” primite de membri.

Sâmbătă, 16 septembrie, pr. Felix Roca, asistent spiritual general, a prezentat ABC-ul ACțiunii Catolice, trasând istoria Acțiunii Catolice, misiunea laicilor și notele caracteristice ale Acțiunii Catolice care reies din documentele conciliare Lumen Gentium, nr. 33, și Apostolicam Actuositatem, nr. 20. Ne-am bucurat să auzim cum Fericitul Anton Durcovici, în anul 1922, a participat la Adunarea Generală a Acțiunii Catolice din București, prilej cu care a afirmat nevoia grabnică de organizare solidă a catolicismului în București. Acțiunea Catolică se bucură de prietenia papilor, pr. Felix dând citire unor mesaje adresate Acțiunii Catolice de către Sf. Paul al VI-lea, Sf. Ioan Paul al II-lea, papa Benedict al XVI-lea, papa Francisc, și de compania sfinților, a fericiților și venerabililor care au făcut parte din această mare familie. În Mesajul adresat Forumului Internațional al Acțiunii Catolice (FIAC), papa Francisc sublinia: „În timp ce spiritul lumesc ne presează să ne concentrăm doar pe problemele și interesele  noastre, pe nevoia de a fi relevanți, pe apărarea tenace a apartenențelor și pe cea de grup, Spiritul ne eliberează de obsesiile cu urgențele și ne invită să parcurgem drumuri vechi și mereu  noi: cele ale mărturiei, sărăciei și misiunii, pentru a ne elibera de noi înșine și a ne trimite în lume.”. Având ca scop însăși scopul Bisericii – evanghelizarea oamenilor, prin activitățile propuse în noul an asociativ, Acțiunea catolică își dorește să reînnoiască entuziasmul mărturiei, să își redescopere misiunea în lumina Duhului Sfânt, lăsându-ne ghidați de planul pastoral dar și de tema propusă de nivelul național care reunește asociațiile de tip acțiune catolică asemeni unei mari familii.

A urmat momentul de Împărtășiri de experiențe din partea președinților Acțiunii Catolice din precedență, alături de noi fiind Cristina Mare, Adriana Mardare și Mihaela Ciobanu, prezentă prin intermediul unei înregistrări video. Din aspectele importante împărtășite am reținut importanța construirii și întreținerii relațiilor dintre noi prin întâlniri formale și nonformale, fizice sau online, prin rugăciuni unii pentru alții, comunicare deschisă, îndrăgostirea pentru misiunea acceptată în așa fel încât Acțiunea Catolică să fie trecută pe agenda de priorități și nu la diverse, continuarea activităților de promovare a Acțiunii Catolice pentru a ajunge la cât mai multe parohii.

Ulterior, împărțiți pe sectoare, fiecare sector a realizat un mesaj de promovare  a asociației adresat membrilor și simpatizanților Acțiunii Catolice și a pregătit o activitate specifică unui alt sector.

În cadrul Radiografiei ACțiunii Catolice, Marius Balint, președinte diecezan, a cerut fiecărui membru al Consiliului Diecezan să specific 5 aspecte pozitive și 5 aspecte de îmbunătățit la nivel de sector și unitar. Fiecare sector: copii, tineri și adulți, a selectat ulterior câte trei aspecte mai importante pe care doresc să și le assume în acest mandat.

Nu a lipsit sfânta Liturghie, prilej cu care, în cuvântul de învățătură, pr. Francisc Fărcășel, a subliniat importanța îndeplinirii misiunii proprii de către fiecare membru pentru a face ca mecanismul Acțiunii Catolice să funcționeze asemeni unui ceas elvețian.  Programul zilei s-a încheiat cu realizarea Arborelui Genealogic AC, fiind amintiți președinții diecezani, asistenții spirituali, vicepreședinții și responsabilii care și-au adus contribuția în construirea drumului asociației până acum, urmată de ACționăm împreună, activitate moderată de Antonina Ambăruș care a vizat dezvoltarea spiritului de echipă.

Duminică, 17 septembrie, în cadrul consiliului diecezan, s-au trecut în revistă activitățile viitoare și s-a conturat programul zilei de formare a Comitetelor directoare parohiale, activitate ce va avea loc în ziua de 7 octombrie 2023.

Participând la sfânta Liturghie în biserica „Inima Neprihănită a Mariei” din Roman, i-am adresat lui Dumnezeu mulțumirile noastre pentru timpul petrecut împreună, pentru cei care au sprijinit financiar acest teambuilding și i-am cerut ca binecuvântarea Lui să fie asupra tuturor celor care fac bine în numele său. El să ne fie tuturor ajutor în îndeplinirea misiunii noastre.

Bernadeta Moreanu