Sâmbătă, 24 octombrie 2015, Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iaşi a sărbătorit deschiderea anului asociativ 2015-2016 în cele trei zone: Bacău, Iaşi şi Roman. Tema acestui an este „Să trăim și să mărturisim milostivirea”, iar motoul este luat din Evanghelia după Luca (6,36) „Fiți milostivi precum Tatăl vostru este milostiv”. Sărbătoarea asociației a desfășurat în cele trei zone un program unic, adaptat la specificul și componența fiecărei zone în parte. Iată cum s-a desfășurat activitatea în rândul membrilor:

Zona Bacău

În zona Bacău, evenimentul a avut loc în parohia „Sfântul Mihail” Valea Mare, Bacău. S-au întâlnit aproximativ 350 de membri şi simpatizanţi ai Acțiunii Catolice, copii, tineri și adulţi.

Ziua a început cu primirea participanților, cuvântul de bun venit fiind rostit de președintele Acțiunii Catolice din dieceza de Iași, Adriana Ianuș, împreună cu pr. paroh Iosif Dămătăr, gazda întâlnirii. După rugăciunea și imnul AC, pr. Iosif Dămătăr a prezentat tema și motoul de anul acesta: „Discipoli-misionari, în orice timp şi în orice loc”. A subliniat mai întâi de ce era nevoie de un Jubileu Extraordinar al Milostivirii, explicând ce este milostivirea lui Dumnezeu. „Milostivirea lui Dumnezeu nu este o idee abstractă, ci o realitate concretă cu care el revelează iubirea sa ca aceea a unui tată și a unei mame care se înduioșează până în adâncul măruntaielor față de propriul copil. Provine din interior ca un sentiment profund, natural, format din duioșie și din compasiune, din indulgență și iertare.” (Papa Francisc)

Pr. Iosif a încheiat apoi cu câteva îndemnuri concrete pentru membrii AC: să nu judecăm și să nu condamnăm; să iertăm și să dăruim; să redescoperim faptele de milostenie trupească; să nu uităm faptele de milostenie sufletească.

A urmat apoi pregătirea pentru Sfânta Liturghie, cu rostirea Sf. Rozariu și ocazii de spovezi. Sfânta Liturghie a fost celebrată de asistenții spirituali și preoții care au însoțit grupurile de AC. La cuvântul de învățătură, pr. Florin-Petru Sescu, directorul Centrului Misionar Diecezan a vorbit despre misiunea fiecărui om înaintea lui Dumnezeu, în special apoi despre misiunea membrului AC. Această misiune se regăsește în cuvintele lui Isus: „Mergeți, vestiți, botezați în numele meu”. După ce a explicat semnificația fiecărui verb din acest mandat pe care Isus l-a dat, părintele Florin a subliniat importanța slujirii în Acțiunea Catolică, fără ca membrii ei să caute primele locuri. În această slujire se manifestă milostivirea lui Dumnezeu. A încheiat predica sa cu câteva întrebări adresate tuturor celor prezenți: „Ce înseamnă pentru mine această zi? Ce îmi propun pentru noul an? Ce înseamnă a fi milostiv?” și cu un îndemn: ca în anul asociativ pe care îl încep, să predice prin ceea ce ei sunt, prin ceea ce arată, prin ceea ce fac. La finalul Sf. Liturghii, fiecare participant a primit mandatul pentru acest an asociativ dedicat milostivirii.

După Sf. Liturghie, participanții s-au întâlnit pe sectoare: copii, tineri și adulți, pentru a aprofunda tema anului. Astfel, copiilor le-a vorbit pr. Paul Căliman, tinerilor pr. Florin Petru Sescu, iar adulților pr. Iosif Dămătăr. Cu toții au încercat prin cateheza asistenților și prin activitățile specifice vârstei să înțeleagă cum pot experimenta milostivirea lui Dumnezeu și apoi să fie la rândul lor milostivi în anul asociativ pe care îl încep. A urmat apoi, așa cum era firesc, prânzul din pachețele, iar înainte de programul artistic, toți participanții au creat împreună simbolul acestei întâlniri, simbolul milostivirii.

Programul artistic i-a reunit pe participanți la un moment cultural-recreativ prezentat de Alina Bulai și Sebastian Păduraru. Au urcat pe scenă:
1. Alexandra Antal Furtună și copiii din Valea Mare cu un moment artistic;
2. Frații Emanuel și Rafael Cochior din Valea Mare au pregătit o snoavă;
3. Paula Hodea din Gioseni a prezentat un cântec popular moldovenesc;
4. Iulia Alecu și Simona Coșa de la „Fericitul Ieremia” cu cântecul „Tu mă ridici”, iar apoi copiii din aceeași parohie cu alte cântece;
5. Doamna Augustina Palade din Mărgineni a spus o poveste cu tâlc;
6. Tinerii din Mărgineni au încheiat programul artistic printr-o suită de dansuri moldovenești.

Ziua s-a încheiat cu o rugăciune și cu bucuria de pe chipurile participanților, semnul angajamentului pentru anul pe care l-au început și al speranței că se vor reîntâlni curând.

Alexandra Cojan

Zona Roman

Deschiderea noului an asociativ pentru zona Roman a avut loc în parohia „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Roman. Membrii şi simpatizanţii AC, copii, tineri şi adulţi, însoţiţi de asistenții spirituali, au răspuns la această invitaţie cu o prezenţă numeroasă, 390 de acţionari, bucuroşi şi dornici să se întâlnească, să aprofundeze tema noului an asociativ, „SĂ TRĂIM ŞI SĂ MĂRTURISIM MILOSTIVIREA”, având moto versetul din Evanghelia după sf. Marcu (6,36) – „Fiţi milostivi precum Tatăl vostru este milostiv”.

Parohia gazdă s-a organizat din timp pentru acest eveniment astfel încât totul a decurs frumos, încadrând toate activităţile propuse în timpul bine stabilit. Un salut de bun venit l-am primit toţi la sosire unde se înregistrau parohiile participante.

Deschiderea acestei zile a început cu salutul de bun venit al coordonatorului zonal, doamna Cristina Mare, rugându-ne împreună rugăciunea membrului AC. Au fost prezentate pe rând parohiile şi numărul membrilor participanţi. A urmat salutul părintelui paroh al parohiei gazdă, pr. Pavel Chelaru, care ne-a invitat să fim „Acţiune Catolică” nu „Staţiune”, urmând şi exemplul sf. Tereza, patroana parohiei, care va trimite o ploaie de trandafiri asupra noastră.

Au fost invitaţi să se prezinte şi cei care fac parte din Comitetul Director astfel încât, cei care erau pentru prima dată la o astfel de sărbătoare să-i cunoască şi să ştie că sunt persoane bine instruite care muncesc pentru că acestă asociaţie să funcţioneze bine. Deşi nu a fost prezent, am primit şi salutul asistentului spiritual general, pr. Felix Roca, dar şi al preşedintelui diecezan Adriana Ianuș care încurajează, susţine şi îndrumă Acţiunea Catolică din Dieceza de Iaşi.

După atâtea salutări şi mulţumiri, pr. Alois Moraru, asistent spiritual, zona Roman, ne-a prezentat oficial tema noului an asociativ, făcând o întoarcere în timp astfel încât să ne reamintim ce am parcurs noi până acum în trieniul AC. Pornind de la motoul „Priviţi la el şi veţi fi luminaţi” în anul asociativ 2013-2014, continuând cu „E bine că suntem aici” în anul asociativ 2014-2015, acum, în noul an asociativ 2015-2016, avem de aprofundat versetul „Fiţi milostivi precum Tatăl vostru este milostiv”, subliniind cuvântul cheie „milostivirea”. Ne-a invitat să medităm milostivirea pe care Dumnezeu şi-a manifestat-o faţă de noi încă de la început, când ne-a promis că ni-l va trimite pe unicul său fiu, model de milostivire, pe Isus care ne oferă, prin sacramentul botezului şi al spovezii, mijloace de mântuire şi iertare. Dacă în primul an de trieniu am aprofundat identitatea noastră, în al doilea an, am pornit în misiune, acum e timpul să concretizăm „să fim milostivi”.

După o pauză de ceai şi cafea a urmat împărţirea pe sectoare pentru a aprofunda tema milostivirii. Pr. Alois Moraru, rămânând în continuare în mijlocul adulţilor, împreună cu vicepreşedintele diecezan Viorica Spătaru, ne-au propus împărţirea pe grupe şi să răspundem la 5 întrebări.

1. La nivelul unei familii, cum se trăieşte milostivirea?
2. Într-o societate egoistă un creştin poate fi milostiv?
3. Ce poate face A.C.A. într-o comunitate pe această tema a milostivirii ?
4. Ce facem noi pentru cultul răposaţilor ?
5. Identificaţi activităţi caritative dintre parohii.

Fiecare grup a prezentat ideile comune pe care le-au identificat în parohiile lor, dar și iniţiative noi care urmează să se concretizeze în acest an asociativ.

Tinerilor, tema le-a fost prezentată de pr. Ovidiu Bejenaru, care le-a propus să se oprească asupra a trei aspecte importante: a vedea, a analiză şi a împărţi. Şi ei s-au împărţit pe grupe, ţinând cont de tema milostivirii şi cum ei ar putea să schimbe lumea, încercând să pună în practică prin exemple de fapte de milostivire. Au fost invitaţi să facă 5 fapte concrete de milostivire în afară bisericii, fapt pentru care s-au mobilizat în concretizarea cerută, iar la sfârşit fiecare grup a enumerat faptele concrete pe care au reuşit să le facă.

Şi copii au lucrat frumos, alături de preoţii spirituali, împărţindu-se şi ei pe grupe, alături de animatori.
Începând cu un joc de cunoaştere, urmat de un moment de cateheză, au primit fiecare câte o inimioară pe care trebuiau să scrie 5 daruri primite de la Dumnezeu, iar la sfârşit, fiecare grupă şi-a prezentat activitatea.

Toţi membrii AC au mai avut de lucrat la simbolul noului an asociativ, „mâinile” pe care trebuia să scriem „ce vrem de la Dumnezeu” şi „ce oferim noi celorlalți”. Aceste mâini depuse la altar vor fi prezentate şi la ofertoriu, iar la sfârşit, fiecare va primi, la plecare, alte mâini cu alte idei identificate de un alt membru acţionar. În pauză de masă gazdele ne-au oferit sărmăluţe delicioase, ceai şi cafea, făcându-ne o surpriză, fapt pentru care le mulţumim călduros.

A urmat programul artistic la care membrii unor parohii propuse şi-au arătat talentele, ne-au înveselit cu instrumente muzicale, cântece şi dansuri, scenete şi glume. După acest program recreativ am fost invitaţi să pregătim sf. Liturghie cu ocazie de spovezi pentru cei ce au simţit nevoia, iar în acest timp s-a recitat un mister de rozariu propus la nivel diecezan pentru familiile noastre.

Încununarea acestei zile a fost sfânta Liturghie la care toţi, ca o mare familie unită în sărbătoare, am participat, cântând şi ascultând învăţăturile propuse de preoţii concelebranți, iar unii dintre acționari şi-au adus aportul la animarea momentelor specifice: lecturi, rugăciunea credincioşilor şi ofertoriu, unde, pe lângă celelalte daruri, s-a prezentat la altar şi simbolul noului an asociativ: mâinile. La predică, pr. Alois Moraru ne-a invitat să răspundem provocărilor mergând în comunităţile noastre să punem în practică diferitele propuneri şi să dăm mărturie de credinţă că suntem dispuşi să fim milostivi, şi, iubind, concretizăm activităţi şi proiecte în parohiile noastre.

La sfârşit s-au adus mulţumiri parohiei gazdă, binefăcătorilor şi celor care s-au implicat în organizarea şi bună desfăşurare a acestei zile a AC, zona Roman. Totul s-a încheiat cu o fotografie de grup, şi plini de entuziasm, fiecare a plecat spre casă ducând măcar câte ceva în suflet din ceea ce a trăit şi simţit în această zi în care am aprofundat cum „SĂ TRĂIM ŞI SĂ MĂRTURISIM MILOSTIVIREA!”

Simona Enășoaie

Zona Iași

Gazda membrilor din zona Iași a fost parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Iași. Aici, copiii și tineri membri ai Acțiunii Catolice s-au adunat în casa Sfintei Fecioare plin de entuziasm încă de la primele ore ale dimineții. Primirea călduroasă din partea părintelui paroh Benone Lucaci, salutul vesel al părintelui Felix Roca, asistent spiritual general, și zâmbetele tuturor organizatorilor de la Iași au promis încă de la început o zi plină de frumos.

Despre tema și mottoul noului an asociativ a vorbit părintele Felix, evidențiind cât este de important pentru noi, ca oameni, să avem o inimă deschisă și să fim milostivi față de cei aflați în nevoie. Părintele a explicat celor prezenți cele două forme ale milostivirii, trupească și sufletească, și i-a încurajat pe participanți să nu se abată de la misiunea lor, construindu-și cărarea către Cer.

A urmat apoi activitatea pe sector, unde tematica noului an asociativ a fost aprofundată pe specific de vârstă. Dacă la sectorul copii, părintele Felix a încercat cu cei mici să înțeleagă ce înseamnă că fii cu adevărat milostiv în ochii lui Dumnezeu, la sectorul tineri lucrurile au fost mai dinamice. După ce părintele Marius Cojan a vorbit celor prezenți despre misiunea Bisericii în familia Milostivirii și despre importanța implicării fiecăruia dintre noi, toți tinerii au fost invitați să iasă pe străzile orașului și să facă șapte fapte de milostivire. Tinerii au îmbrățișat această inițiativă și s-au întors chiar mai luminoși și veseli.

Construirea simbolului din acest an asociativ a fost o adevărată cunoaștere de sine și a celuilalt. Așteptările și disponibilitatea noastră de la și pentru Dumnezeu s-au așezat la picioarele altarului din catedrala romano-catolică.

După prânzul așteptat mai ales de cei mici a urmat un scurt program artistic unde s-a cântat și s-a dansat într-o atmosferă de voie bună și căldură. Nici chiar soarele n-a mai putut sta ascuns!

Sărbătoarea a fost încununată de participarea la sfânta Liturghie, celebrată de părintele paroh din comunitate, împreună cu părintele Felix și toți asistenții spirituali parohiali care au însoțit grupurile prezente la Iași. La cuvântul de învățătură, părintele Felix a scos în evidență, împreună cu toți membrii AC, că tot ceea ce noi suntem, facem, spunem și avem ca oameni este și a lui Dumnezeu. Părintele i-a încurajat pe copii și tineri să aibă încrederea de a se încredința întru totul lui Dumnezeu. Numai de la El și împreună cu El putem învăța adevărata milostivire!