Acțiunea Catolică „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iași a desfășurat, în data de 5 aprilie 2014, un consiliu la nivel zonal, pentru zona Iași. La întâlnire au participat reprezentanți din 7 parohii care au grupuri de Acțiune Catolică a copiilor și a tinerilor. Consiliul a fost organizat de Andreea Gheț, coordonator zonal, alături de Marius Balint, responsabil zonal al sectorului tineri și Sabina Neculăeș, responsabil zonal al sectorului copii. Împreună cu ei a fost și părintele Felix Roca, asistent spiritual general al Acțiunii Catolice din România.

Activitatea s-a deschis cu rugăciunea și îndemnul Sfântului Părinte Francisc de a fi discipoli misionari, îndemn manifestat în exortația apostolică Evangelii Gaudium. Apoi, fiecare parohie participantă a prezentat o scurtă descriere a activităților pe care le-au efectuat și un plan al activităților viitoare.

Organizatorii au îndemnat mai apoi parohiile participante să transmită mai departe mesajul lui Dumnezeu prin deschiderea granițelor și animarea propriei comunități, să înțeleagă mai profund importanța lucrurilor cotidiene pe care le trăiesc împreună, au încurajat membrii să dea frâu liber creativității în activitățile pe care le propun și să desfășoare schimburi de experiență și cu alte parohii membre al Acțiunii Catolice.

La sfânta Liturghie, celebrată de părintele Marius Berășoaie, care însoțea grupul de adolescenți aflați la o zi de reculegere, membrii consiliului au descoperit împreună cât este de important ca la începutul fiecărei liturghii să-i ceară lui Dumnezeu un har, pentru a-i putea sluji cu vrednicie și au ascultat atent cum și cei drepți pot fi asupriți, condamnați pentru faptele lor, dar cum mai important este să rămână statornici în credință și să nu se vândă pentru lucruri necurate.

În cea de-a doua parte a zilei au fost clarificate aspectele în ceea ce privește organigrama la nivel parohial și fișa postului pentru fiecare dintre responsabilii parohiali, în vedea unei mai bune desfășurări a activităților grupului. S-au adus apoi în discuție problemele parohiale și activitățile viitoare din calendarul la nivel diecezan, lansându-se astfel și invitația pentru tineri de a participa la zilele de formare ce urmează să se desfășoare în următoarea perioadă.

În misiunea de discipoli misionari, consiliul s-a încheiat cu îndemnul și întrebarea la care fiecare, la rândul nostru, ar trebui să putem răspunde: Eu cum contribui la bunul mers al comunității?

how to become a trend coordinator
Free Articles Online Trend Alert

Unlike other fashion catalogs that exclusively offer formal wear
New Style Of Talent Agency For A Model Or Promo Girl