Duminică, 7 decembrie 2014, membrii Acţiunii Catolice din Dieceza de Iaşi vor depune adeziunea la această asociaţie în cadrul sfintei Liturghii. Prin acest gest ei doresc să manifeste dorinţa lor de implicare în viaţa Bisericii şi în societate. În ziua de 8 decembrie, sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri, la rugăciunea Angelus, papa Francisc va adresa un mesaj întregii Acţiuni Catolice.

Viaţa omului este presărată de momente semnificative care sunt marcate de jurăminte, de promisiuni, de angajamente. Când o persoană se angajează la un drum este convinsă, din toată inima, de faptul că poate să contribuie la realizarea unui lucru, la împlinirea unui vis, la construirea unei realităţi noi. Adeziunea la Acţiunea Catolică are aceleaşi caracteristici! Cine se porneşte la drum în Acţiunea Catolică face din viaţa sa o mărturie că implicarea, angajarea şi responsabilitatea proprie sunt „ingredientele” unei realităţi făcute din comuniunea dintre persoane pentru binele tuturor, pentru a creşte împreună în sfinţenie.

Adeziunea la Acţiunea Catolică înseamnă: dorinţă de sfinţenie, conştiinţă a propriei valori şi angajare cu fidelitate.

Dorinţă de sfinţenie
Apartenenţa la Acţiunea Catolică este o alegere de a trăi ca laici propria vocaţie la sfinţenie şi de a participa la iniţiativele de evanghelizare şi de apostolat ale asociaţiei. În centrul acestei alegeri stă răspunsul la chemarea pe care Dumnezeu o adresează fiecărei persoane de a deveni sfântă. Implicare în asociaţie trebuie să fie animată de convingerea că sfinţenia este posibilă în familie, la şcoală, la muncă, în societate etc. Tocmai de aceea acest an asociativ este ghidat de îndemnul insistent al papei Francisc de a fi discipoli-misionari, în orice timp şi în orice loc. Adeziunea la Acţiunea Catolică nu are sens dacă ochii nu sunt aţintiţi spre piscul înalt al sfinţeniei şi dacă nu este susţinută de hotărârea de a urca acest drum.

Conştiinţă a propriei valori
Adeziunea la Acţiunea Catolică este manifestarea valorii propriei vieţi, care nu are menirea de a fi lipsită de strălucire, ci de a fi un semn al lucrării minunate a lui Dumnezeu. Fiecare creştin trebuie să fie sarea pământului şi lumina lumii, iar membrul Acţiunii Catolice trebuie să fie animat de dorinţa de a ieşi din anonimat şi de a se implica în viaţa comunităţii pentru că aceasta este chemarea lui Dumnezeu. Fiecare este o resursă inepuizabilă, în fiecare persoană Dumnezeu a pus daruri minunate! Toate acestea nu pot fi ţinute cu gelozie ci pot fi transformate, prin propria dăruire, în ofranda pe care o facem pe altarul unei lumi mai bune!

În discursul adresat Acţiunii Catolice din Italia şi reprezentanţilor din mai multe ţări Papa Francisc încuraja membrii Acţiunii Catolice să redescopere valoarea propriei misiuni: „În actualul context social și eclezial, voi, laicii din Acțiunea Catolică, sunteți chemați să reînnoiți alegerea misionară, deschisă la orizonturile pe care Duhul Sfânt le arată Bisericii și expresie a unei noi tinereți a apostolatului laical. Mai întâi de toate parohiile, mai ales cele marcate de oboseală și închidere, au nevoie de entuziasmul vostru apostolic, de disponibilitatea voastră deplină și de slujirea voastră creativă.” (Roma, 3 mai 2014).

Vocaţia pe care o are fiecare membru al Acţiunii Catolice trebuie să fie împărtăşită cu misiunea păstorilor. În acest sens în Mesajul adresat Adunării Generale a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice (Iaşi, 22-26 august 2012) Papa Benedict al XVI-lea spunea: „Coresponsabilitatea cere o schimbare de mentalitate referitoare, îndeosebi, la rolul laicilor în Biserică, ei care trebuie să fie consideraţi nu drept «colaboratori» ai clerului, ci persoane realmente «coresponsabile» ale existenţei şi acţiunii Bisericii.”

Angajare cu fidelitate
Adeziunea la Acţiunea Catolică este o promisiune ce se face în cadrul sfintei Liturghii, deci în faţa lui Dumnezeu şi în faţa comunităţii. De aceea, flacăra angajării promise nu trebuie să se stingă la prima adiere de vânt. Valorile importante ale vieţii se măsoară pe fidelitate şi tocmai de aceea gestul adeziunii are consistenţă în măsura în care cel care a făcut această promisiune se implică în mod constant în viaţa asociaţiei şi a comunităţii. În acelaşi discurs Papa Francisc a ţinut să îndemne: „Să mergeți pe străzile orașelor și satelor voastre, și să vestiți că Dumnezeu este Tată și că Isus Cristos vi l-a făcut cunoscut, și de aceea viața voastră s-a schimbat: se poate trăi ca frații, ducând în interior o speranță care nu dezamăgește.”

Adeziunea la Acţiunea Catolică trebuie să fie o ocazie de a manifesta recunoştinţa pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu în viaţa proprie, dar în acelaşi timp, şi de a da mai multă valoare angajării şi implicării personale în asociaţie, în Biserică şi în societate.

Pr. Felix Roca

and it was meant to be fun
weight loss tips Two Ways to Win With Airgas 12

sewing and vision
rob kardashian weight lossWhy Your Real Estate Investment Depends On Them

but so does your scalp
Roll of Technology in Fabric Design Fashion Industry

taking care of herself is a priority
What do Modeling and Talent Agents look for in a Child