Acțiunea Catolică „Sf. Iosif” prin echipa diecezană a sectorului copii, propune „Sărbătoarea jocului” pentru sâmbătă, 19 iunie 2021. Această activitate adresată copiilor și animatorilor, are caracter diecezan, dar în acest an, se desfășoară la nivel parohial.

Tema: „Dăruiți lumii pe Isus” și motto-ul „Adevăr vă spun, dacă nu vă veți întoarce și nu veți deveni asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor.” (Mt 18,3), vor însoți participanții în a fi, după îndemnul adresat de Papa Francisc copiilor din Acțiunea Catolică, „generoase «canale» de bunătate” pentru a construi o lume mai fraternă, mai solidară, mai creștină.

În materialul atașat găsiți propuneri pentru desfășurarea acestui eveniment. Vă încurajăm să includeți în program și Sfânta Liturghie.

Așteptăm pe adresa actiuneacatolica@gmail.com fotografii însoțite de descrierea activității desfășurate. Mulţumindu-vă pentru colaborare, vă dorim să aveți o Sărbătoare a jocului plină de bucurii!

Echipa sectorului copii