„La poarta lui zăcea un sărac cu numele de Lazăr”
Lc 16,20

Dimensiunea carităţii este esenţială pentru viaţa de credinţă. Credinţa fără caritate nu aduce roade, iar caritatea fără credinţă este doar simplă facere de bine. Creştinul este invitat să se îngrijească de cei săraci, de cei abandonaţi, de cei care au cea mai mare nevoie de ajutor deoarece, spune Cristos, „ceea ce aţi făcut unuia dintre aceştia mici, mie mi-aţi făcut”.

Săptămâna carităţii are menirea de a păstra vie în inima membrilor Acţiunii Catolice atenţia faţă de cei mai defavorizaţi. Începe în a II-a duminică din Postul Mare şi se încheie în a III-a duminică a Postului Mare. În acest an, Săptămâna Carității se desfășoară în perioada 12-19 martie 2017.

OBIECTIVUL SĂPTĂMÂNII: creşterea atenţiei şi a ajutorului faţă de persoanele în dificultate din propria comunitate. Papa Francisc în Mesajul pentru Postul Mare ne îndeamnă să primim cuvântului lui Dumnezeu care ne cere să îi slujim pe fraţii nevoiaşi:

„Postul Mare este timpul favorabil pentru a ne reînnoi în întâlnirea cu Cristos viu în cuvântul său, în sacramente şi în aproapele. Domnul – care în cele patruzeci de zile petrecute în pustiu a învins înşelăciunile ispititorului – ne indică drumul de urmat. Duhul Sfânt să ne conducă să parcurgem un adevărat drum de convertire, pentru a redescoperi darul cuvântului lui Dumnezeu, să fim purificaţi de păcatul care ne orbeşte şi să-l slujim pe Cristos prezent în fraţii nevoiaşi.” (Mesajul Sfântului Părinte pentru Postul Mare 2017).

PROPUNERI DE ACTIVITĂŢI:
1. În grupul de Acţiune Catolică se poate aprofunda Mesajul Sfântului Părinte pentru Postul Mare. Pot fi de ajutor următoarele întrebări:
– Ce înseamnă că aproapele este un dar?
– Care sunt efectele „iubirii de bani”?
– Cum se manifestă vanitatea în viaţa noastră?
– În ce constă păcatul mândriei?
– Cum ne luminează cuvântul lui Dumnezeu pentru a nu cădea în aceste păcate?

2. Se pot promova acţiuni caritative în parteneriat cu alte organizaţii (de exemplu cu Centrul Misionar Diecezan prin promovarea Cutiei speranţei).

3. Organizarea de acţiuni concrete de ajutorare a celor aflaţi în dificultate: vizite la bolnavi, donarea de alimente către persoanele nevoiaşe, implicarea copiilor abandonaţi în activităţi de socializare etc. În Anexă se găsesc idei pentru strângeri de fonduri în vederea ajutorării săracilor.

4. Luna martie este şi o lună a vieţii. În data de 25 martie se organizează în diferite locuri Marşul pentru viaţă, iar la Iaşi are loc campania 40 de zile pentru viaţă. În măsura posibilităţilor se poate participa la aceste iniţiative, iar dacă nu se reuşeşte se pot organiza momente de rugăciune în favoarea vieţii.

Materialul integral pentru Săptămâna Carității din acest an se poate descărca de aici.