Înfrăţiri

Acțiunea Catolică Nocera din Italia salută Acțiunea Catolică Iași!

urari Pasti AC Nocera

Prietenii noștri din Italia, Acțiunea Catolică Nocera Inferiore Sarno, ne transmit salutări și ne sunt în continuare alături pe noul drum pornit. Grazie per la vostra amicizia!