Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” organizează în perioada 14 – 16 noiembrie 2014 cursul de formare pentru responsabilii parohiali ai sectorului adulţi, cu tema „Familia creștină, dar pentru biserică și comunitate” și moto-ul „E bine că suntem aici!” (Mc 9,5). Activitatea se va desfăşura la centrul Gaudium et Spes din Traian, județul Neamț.

Scopul acestei întâlniri este de a încuraja participanții în misiunea care le-a fost încredințată în parohie și de a înțelege mai bine vocația la viața de familie și importanța acesteia în Biserică și în comunitate. La curs sunt invitați să participe toți responsabilii parohiali ai sectorului adulți din Acțiunea Catolică „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iași.

Programul întâlnirii este următorul:

       Vineri, 14 noiembrie 2014
17.00 – Primirea participanţilor
18.00 – Sfânta Liturghie
19.00 – Cina
20.00 – Deschiderea cursului
20.30 – Seară de cunoaștere
21.30 – Adorație

       Sâmbătă, 15 noiembrie 2014
08.00 – Rugăciunea de dimineaţă
08.30 – Micul dejun
09.00 –Sinodul diecezan şi grija faţă de familii (pr. Alois Moraru)
10.00 – Pauză
10.30 – Discuţii în grupuri
11.30 – Pregătirea Sfintei Liturghii
12.00 – Sfânta Liturghie
13.00 – Prânzul

15.00 –Noi orientări privind pastoraţia familiilor (pr. Alois Moraru)
16.00 – Ateliere de lucru
17.00 – Pauză
17.30 – Plenară
18.00 – Rolul responsabilului parohial al sectorului adulţi (Adriana Ianuș)
18.30 – Sfântul Rozariu
19.00 – Cina
20.00 – Cineforum (film)
Rugăciunea de seară

       Duminică, 16 noiembrie 2014
08.00 – Rugăciunea de dimineaţă
08.30 – Micul dejun
09.30 – E bine că suntem aici! – Lectio Divina (pr. Felix Roca)
10.30 – Concluzii
11.30 – Pregătirea sfintei Liturghii
12.00 – Sfânta Liturghie
13.00 – Prânzul

China bore another great hero
christina aguilera weight loss Nancy Shevell see Stella fashion show in Paris video

Sew the edges together
rob kardashian weight lossHow to Shop for Fashion Designer Software

is the main fashion limits involving vivid white promptly after cooperate day
Wearing Colorful Silly Bandz Bracelets Is Great Exciting

fall behind rule as soon as photography upload sizing intricate
9 qualities that will sustain you in the Graphic Design Industry