«În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”» – In 20,19

Cristos cel Înviat, învingătorul răului, al păcatului şi al morţii, ne dăruieşte pacea sa! O pace care izvorăşte din milostivirea lui Dumnezeu care ne asigură că El este cu noi în orice situaţie. Cristos cel Viu este atât de dornic să ne dăruiască pacea sa încât sfărâmă uşile ferecate ale necredinţei noastre şi ale indiferenţei faţă de aproapele.

Celebrarea Învierii Domnului nostru Isus Cristos să ne ajute să ne lăsăm pătrunşi de milostivirea lui Dumnezeu, astfel încât să avem mereu deschisă uşa vieţii noastre pentru a-l primi pe Domnul păcii şi pe fraţii noştri în suferinţă.

Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” vă doreşte să celebraţi cu aleasă bucurie Solemnitatea Învierii lui Cristos şi să vă hrăniţi cu îmbelşugare din pacea dăruită de Cristos!

Cristos a înviat!

Adevărat a înviat!

Felicitare Paste 2016 verso_ro (1000x470)