Cu ajutorul Bunului Dumnezeu am reușit să ducem la bun sfârșit această călătorie a iubirii. Am avut ocazia să trăim împreună așteptarea Pruncuşorului Isus și bucuria de a-L primi în inimile noastre.

Echipa sectorului tineri mulțumeste tuturor asistenților parohiali care ne-au ajutat să înțelegem mai bine pașii pe care trebuie să îi parcurgem pentru a trăi frumos iubirea! Mulțumim tinerilor care ne-au împărtășit din trările lor, echipei media care a lucrat la imagine și tuturor acelora care s-au alăturat propunerii noastre!

Echipa de super-eroi 🙂

   Meditații:
Pr Dragoș Tamaș
Pr Emil Robu
Pr Laurențiu Luca
Pr Dominic Ciobanu
Pr Emilian Jitaru
Pr Emanuel Pîrțac
Pr Alexandru Percu
Pr Florin Jitaru
Pr Gabriel Hălănduț
Pr Gabriel Bucur
Pr Marius Cojan
Pr Marius Sabău
Pr Cristian Bîrnat

   Rugăciuni:
Celina Dumitru
Ana Maria Talmaciu
Diana Baratu
Lucia Balint
Cristina Antăluțe
Marius Balint

  Grafică și tehnoredactare:
Andreea Gheț
Raluca Cocuț

Sperăm ca această călătorie să fi lăsat în inimile tuturor speranța că Dumnezeu este viu și ne iubește pe fiecare. Vă dorim un an nou binecuvântat și cu roade bogate!

Celina Dumitru,
vicepreședinte diecezan – sector tineri

NB. Itinerarul poate fi oricând răsfoit accesând acest link.

Itinerar_Advent_i_Cr_ciun_2015_multu_j_converted_opt