Sâmbătă, 11 martie 2023, la Parohia „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Roman, a avut loc Adunarea Generală a Acțiunii Catolice „Sf. Iosif”, moment de mulțumire și recunoștință pentru toate binecuvântările primite în perioada 2019-2023 și de încredințare a viitorului asociației grijii providențiale ale lui Dumnezeu.

Au fost prezente delegații din 29 de parohii din zonele Bacău, Roman și Iași, însoțite de asistenți spirituali parohiali.

Ziua s-a deschis cu rugăciunea de invocare a Duhul tăriei și al misiunii pentru ca fiecare dintre cei prezenți să fie mai puternic în mărturisirea credinței și în realizarea misiunii acceptate în Acțiunea Catolică. Părintele paroh și decan de Roman, Bilboc Sebastian, și-a exprimat bucuria de a găzdui responsabilii diecezani și parohiali ai Acțiunii Catolice din Dieceza de Iași, dorindu-le o zi rodnică în lumina Duhului Sfânt. Moreanu Bernadeta, secretar AC Iași, a salutat parohiile prezente, mulțumindu-le pentru iubirea și fidelitatea manifestate prin participarea la acest eveniment important pentru asociația diecezană.

Cristina Mare, președinte al Acțiunii Catolice „Sf. Iosif”, a salutat în numele tuturor membrilor Consiliului Diecezan,  amintind de ultima Adunare Generală care a avut loc în 26 octombrie 2019, la Iași, în Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, prilej cu care responsabilii diecezani au acceptat angajamentul de a se implica pentru trei ani în slujba Bisericii, la nivel zonal sau diecezan.

Specificul Acțiunii Catolice este coresponsabilitatea, laici și păstori, în realizarea misiunii Bisericii, motiv pentru care s-au adus mulțumiri asistenților spirituali prezenți: Pr. Felix Roca – asistent spiritual general, pr. Iosif Dămătăr – asistent spiritual sector adulți, zona Bacău, pr. Francisc Fărcășel – asistent spiritual sector adulți, zonele Roman și Iași, pr. Marius Sabău – asistent spiritual sector tineri, asistenților spirituali care au însoțit delegațiile parohiale și încurajează acțiunea catolică la nivel local dar și tuturor preoților colaboratori în realizarea diferitelor proiecte ale Acțiunii Catolice.

„Slujește cu fidelitate și pasiune” este îndemnul acestui an asociativ dar și tema momentul formativ susținut de pr. Felix Roca. Sfinția sa ne-a încredințat trei cuvinte cheie, trei atitudini cu care să ne îndeplinim misiunea în Biserică, în Acțiunea Catolică și în societate: grija (atenția față de nevoile celor din jur), recunoștința (pentru toate darurile cu care Dumnezeu continuă să ne binecuvânteze) și ascultarea (ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu care vorbește inimilor, ascultarea îndemnurilor Sfântului Părinte, ascultarea celor de lângă noi).

„Să ne oprim pentru a vedea evenimentele care formează istoria noastră. Pedagogia Acțiunii Catolice începe mereu cu un moment de amintire, de a înțelege ceea ce suntem și ceea ce s-a trăit, și de a percepe cum Dumnezeu era prezent în fiecare clipă” sunt cuvintele Papei Francisc adresate delegației Acțiunii Catolice din Franța, în ziua de 13 ianuarie 2022. A venit momentul să ne oprim, să ne reamintim cele realizate cu ajutorul lui Dumnezeu, prin ascultarea Raportului de activitate pentru 2019-2023, prezentat de Cristina Mare, președinte diecezan al Acțiunii Catolice „Sf. Iosif” din Dieceza de Iași. Cuvintele cheie au fost mulțumirea și recunoștința pentru că, împreună, întreg Consiliul Diecezan, a făcut față cu fidelitate, curaj, creativitate și pasiune provocărilor pandemiei, menținând activă asociația diecezană prin întâlniri formative,  liturgice sau recreative desfășurate pe platforma ZOOM. Cuvintele ei de mulțumire s-au adresat și membrilor Acțiunii Catolice din toate parohiile, fără de care activitățile desfășurate nu ar fi avut impact. Imagini reprezentative din activitățile desfășurate, montaj realizat de Laurențiu Dîncă, responsabil sector tineri, zona Roman, au însoțit raportul Cristinei Mare, evidențiind importanța formării președinților parohiali, a comitetelor parohiale, formarea tinerilor, adulților și a animatorilor, itinerariile spirituale, Ștafeta rugăciunii, campusurile și activitățile adresate copiilor. Activități de răsunet au fost sărbătorirea Jubielului de 25 de ani de slujire a sectorului adulți dar și Aniversarea celor 30 de ani de prezență activă a asociației în Dieceza de Iași. „Domnul să binecuvânteze munca fiecăruia și să facă din viața noastră o adevărată unealtă de vestire a Evangheliei! Punând în inimă motoul acestui an asociativ și mandatul „Slujește cu fidelitate și pasiune!”, dorim să rămânem activi și uniți cu misiunea Bisericii. Papa Francisc spunea: „Acţiunea Catolică nu este o multinaţională care trebuie să facă un bilanţ în fiecare an, pentru a vedea cum creşte, cum merge. Nu! Este un grup de bărbaţi şi femei, de tineri, de copii, care trăiesc o propunere care nu este a lor, dar de care sunt îndrăgostiţi şi o trăiesc cu fervoare, cu bucurie, cu blândeţe”.  Acest lucru îl doresc şi viitorului consiliu: să trăiască cu fervoare, cu bucurie, cu blândeţe misiunea încredinţată. ” au fost cuvintele cu care, Cristina Mare, a încheiat Raportul de activitate pentru anii 2019-2023.

Cea mai profundă mulțumire este sfânta Liturghie, moment de comuniune cu Dumnezeu, de ascultare a cuvintelor sale și de prezentare a rodului muncii din ultimii ani. În cuvântul de învățătură pr. Iosif Dămătăr, paroh de Valea Mare și decan de Bacău Sud, asistent spiritul al sectorului adulți, a atras atenția asupra Parabolei Tatălui – risipitor de iubire, asupra atitudinii celor doi frați și a riscului pe care îl putem experiementa și noi, acela de a ne îndepărta de iubirea Tatălui și de a fi invidioși pe cei care se convertesc, fără a conștientiza că suntem cu toții copii ai lui Dumnezeu și frați cu Isus Cristos.

După participarea la masa euharistică, am avut bucuria de a fi ospătați cu bucate alese de parohia gazdă, cărora le mulțumim și îi încredințăm în rugăciunile noastre pentru ca bunul Dumnezeu să îi răsplătească înmiit. 

Ultima parte a Adunării Generale a constat în manifestarea recunoștinței față de responsabilii Consiliului diecezan din mandatul curând încheiat și față de asistenții spirituali care ne-au călăuzit și îndrumat în îndeplinirea misiunii noastre în Biserică. Mulțumire și recunoștință sinceră față de vicepreședinții diecezani: Maria Andrici, Eduard Gherghelucă, Marina Dogariu, coordonatorii zonali: Andreea Vințilă, Mirabela Tiba, Daniela Mititelu, responsabililor sectoriali din zona Iași: Andrei Ailenei, Ramona Gherguț, responsabililor sectoriali din zona Roman: Mariana Sofronie, Laurențiu Dîncă, Ana Maria Păuleț, responsabililor sectoriali ai zonei Bacău: Ana Bordea, Antonina Ambăruș, Silvia Jitaru. Mulțumiri echipei de secretariat: Gabriel Măriuț, Alexandra Măriuț, Adriana Mardare, Bernadeta Moreanu, administratorului diecezan și responsabil media – Andreea Dima și responsabilul formativ – Celina Eugenia Dumitru. Recunoștință și mulțumire asistenților spirituali: pr. Felix Roca – asistent spiritual general, pr. Iosif Dămătăr – asistent spiritual sector adulți, pr. Francisc Fărcășel – asistent spiritual sector adulți și pr. Marius Sabău, asistent spiritual sector tineri.

Consiliul diecezan și-a încheiat oficial mandatul, următorul moment a constituit invitarea în prezidiu a Comisiei de validare a voturilor formată din: Anca Frona, Gabriel Măriuț, Coșa Varvara. Adriana Mardare subliniază că sunt prezente delegații din 28 de parohii și se întrunește cvorumul pentru ca alegerile să fie valide. Prezintă buletinele de vot (pentru Consiliul director și pentru Consiliile zonale) și modalitatea de vot, fiecare asociație parohială votează doar pentru sectoarele prezente în structura lor. Fiecare candidat pentru responsabilități în Consiliul director își prezintă motivațiile, se votează, iar în urma numărării și a validării voturilor, reiese următorul Consiliu diecezan, pentru mandatul 2023-2026:

 • Președinte: Marius Lucian Balint
 • Vicepreședinte sector adulți: Simona Enășoaie
 • Vicepreședinte sector tineri: Andreea Vințilă
 • Vicepreședinte sector copii: Georgiana Pustianu
 • Administrator: Moreanu Bernadeta

Zona Iași:

 • coordonator zonal – Farcaș Iustina 
 • responsabil sector tineri – Dîncă Laurențiu
 • responsabil sector copii – Dogariu Bianca-Irina

Zona Roman:

 • coordonator zonal: Dancă Eusebia
 • responsabil sector adulți: Andronache Iuliana-Tatiana
 • responsabil sector tineri: Chinez Bogdan
 • responsabil sector copii: Bereșoaie Andrei

Zona Bacău:

 • coordonator zonal: Patrașcu Cristina
 • responsabil sector tineri: Antonina Ambăruș
 • responsabil sector copii: Pal Ema
 • responsabilul sectorului adulți va fi ales într-un consiliu ulterior.

Președintele nou ales, Marius-Lucian Balint, invită, în fața tuturor, echipa consiliului diecezan pentru mandatul 2023-2026, propune ca secretar general pe Moreanu Bernadeta, propunere aprobată de Adunarea Generală, propune ca tânărul Radu Marian Moise să fie colaborator pentru responsabilitatea de web developer și media. Noua echipă este felicitată și încurajată de echipa precedentă, lucrările Adunării Generale încheindu-se cu rugăciunea de mulțumire pentru persoanele generoase care și-au exprimat dorința de a continua misiunea Acțiunii Catolice și rugăciunea de binecuvântare a tuturor membrilor asociației Acțiunea Catolică „Sf. Iosif” din Dieceza de Iași.

Mulțumim comunității și asociației de acțiune catolică din Parohia „Sf. Tereza a Pruncului Isus” din Roman, părintelui paroh și decan Bilboc Sebastia, tuturor celor care au contribuit ca lucrările Adunării Generale să se desfășoare în condiții optime. Încredințăm lui Dumnezeu și patronului nostru spiritual, Sfântul Iosif, prezentul și viitorul asociației noastre, ea să fie mereu un fervent în comunitățile parohiale și în societate, mărturisitoare fidelă a credinței, în slujba Bisericii pentru binel

Bernadeta Moreanu

Toate pozele pot fi vizualizate în albumul foto de aici