Adunarea Generală a Acţiunii Catolice „Sfântul Iosif” Iaşi s-a desfăşurat anul acesta în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Iași, în ziua de 26 octombrie 2019. Cu ocazia acestei întâlniri au fost organizate şi alegerile pentru mandatul 2019-2022. Astfel a fost marcată încheierea mandatului asociativ 2016-2019 şi deschiderea noului an asociativ.

La această întâlnire au participat peste 120 de persoane din 31 de parohii: membri ai Consiliului diecezan, asistenţi spirituali, preşedinţi parohiali, vicepreședinți, responsabili ai sectoarelor copii, tineri și adulţi.

Această zi a început cu rugăciunea de deschidere în care participanţii au implorat harul şi lumina lui Dumnezeu pentru a desfăşura cu responsabilitate activităţile propuse. Cristina Mare, preşedintele asociaţiei, şi părintele Felix Roca, asistent spiritual general, au salutat delegațiile parohiale prezente la Adunarea Generală. Participanții s-au bucurat de salutul PS Petru Gherghel, un prieten drag, care a susținut asociația de-a lungul celor 27 de ani, de când este prezentă în Dieceza de Iași. Cristina Mare a mulțumit Preasfințitului Petru pentru că a crezut și crede în Acțiunea Catolică și în importanța asociației într-o parohie și l-a asigurat de rugăciunea și prețuirea membrilor asociației.

Programul a continuat cu prezentarea raportului de activitate din mandatul 2016-2019. Președintele asociației a trecut în revistă cele mai importante evenimente şi activităţi desfășurate: cursuri de formare pentru președinți și responsabilii sectoriali, zile de formare pentru animatori, tineri și adulți, Ștafeta rugăciunii, itinerariile spirituale, zile de reculegere, campusuri estivale, Sărbătorea jocului pentru sectorul copii, participarea la schimburi de experiență cu tineri din Italia, Malta și Țara Sfântă, înfrățirea cu Acțiunea Catolică Nocera Inferiore Sarno – Italia. Cristina Mare a adus un cuvânt de mulțumire și prețuire vechiului consiliu, asistenților spirituali, dar și binefăcătorilor care au susținut activitățile asociației și a încurajat grupurile parohiale să continue misiunea de slujire cu aceeași fervoare, blândețe și bucurie.

Părintele Felix Roca a prezentat tema propusă pentru acest an asociativ: Acțiunea Catolică pe drumul reînnoirii. Textul biblic care ne va însoți va fi următorul: „Îmbrăcați-vă cu omul cel nou, cel creat după asemănarea lui Dumnezeu în dreptate și sfințenia adevărului.”(Ef 4,22). La nivel personal, este important să avem grija de a reînnoi viața noastră de credință, fiecare moment este nou. Fiecare har e pentru creșterea în credință. Al doilea verb din trieniu, propus pentru a fi aprofundat în acest an asociativ este a interpreta. Suntem chemați să ne înțelegem misiunea, să înțelegem la ce ne cheamă Duhul Sfânt. Totuși trebuie să fim conștienți că realitatea este mai importantă decât ideea. Dacă nu acționăm rămânem doar cu ideea. De aceea suntem chemați să facem mai mult, pe drumul reînnoirii.

Centrul zilei a fost marcat de sfânta Liturghie prezidată de Preasfințitul Petru Gherghel, alături de 15 preoţi, asistenți spirituali diecezani și parohiali.

După-amiază au avut loc alegerile noului Consiliu Diecezan al asociației. Prin vot secret s-a ales Consiliul Diecezan pentru perioada 2019-2022. Sesiunea de vot a fost coordonată de un Prezidiu, format din trei persoane: Anca Frona, președinte Federația Acțiunea Catolică din România, Coșa Varvara, președinte AC Parohia „Fericitul Ieremia Valahul”, Bacău și Gabriel Măriuț, consilier național.

Întâlnirea s-a încheiat cu un moment de rugăciune mulţumind lui Dumnezeu pentru întreaga zi şi cerând binecuvântarea Sa pentru noul an asociativ.

În urma alegerilor, noua structură de conducere a asociaţiei este următoarea:
Preşedinte – Cristina Mare
Vicepreşedinte sectorul adulţi – Maria Andrici
Vicepreşedinte sectorul tineri – Eduard Gherghelucă
Vicepreşedinte sectorul copii – Marina-Alexandra Dogariu
Administrator – Andreea Gheț
Zona Bacău
Coordonator zonal – Daniela Mititelu
Responsabil sectorul adulţi – Ana Bordea
Responsabil sectorul tineri – Antonina Ambăruș
Responsabil sectorul copii – Silvia Jitaru
Zona Roman
Coordonator zonal – Maria-Mirabela Tamaș
Responsabil sectorul adulţi – Mariana Sofronie
Responsabil sectorul tineri – Laurențiu Dîncă
Responsabil sectorul copii – Ana-Maria Păuleț
Zona Iaşi
Coordonator zonal – Andreea Vințilă
Responsabil sectorul tineri – Andrei Ailenei
Responsabil sectorul copii – Ramona Gherguț

Fotografiile le puteți vizualiza aici.

Silvia Jitaru