Duminică, 6 decembrie 2015, Acțiunea Catolică (AC) a fost în sărbătoare. Copiii, tinerii și adulții din parohiile Diecezei de Iași, însoțiți de asistenții spirituali, au depus sau au reînnoit adeziunea la grupul AC. Cu emoție, în cadrul sfintei Liturghii am răspuns chemării lui Cristos și am promis să mărturisim cu curaj credința catolică, să răspândim învățătura lui Cristos în familiile noastre, în societate, în ambientul în care trăim.

Tema care ne va însoți este Fiți milostivi precum Tatăl vostru este milostiv (Lc 6,36). Suntem invitați în mod deosibit în acest an să trăim și să mărturisim milostivirea. Dragi membri, vă doresc să simțiți prezența lui Cristos în cei dragi, părinți, copii, prieteni, în fiecare om de lângă noi și astfel această bucurie să fie izvor de speranță și pace pentru comunitățile noastre.

Acţiunea Catolică este definită în Apostolicamactuositatem 20 ca o asociaţie de laici care se angajează la realizarea scopului apostolic general al Bisericii, în mod liber, în formă comunitară şi organică şi în directă colaborare cu ierarhia Bisericii. Papa Pius al XI-lea afirma că: „Acţiunea Catolică nu este altceva decât ajutorul adus de laici la opera apostolică a ierarhiei; ea a existat de la originile Bisericii, luând în prezent o formă nouă, mai bine adaptată timpurilor prezente”. Sfântul Ioan Paul al II–lea o caracteriza astfel : „Acţiunea Catolică este o şcoală de formare permanentă, pentru că ea îmbrăţişează toate vârstele şi condiţiile lor de viaţă; este o şcoală a educaţiei de integrare umană, culturală şi pastorală prin scopul său însuşi, care este scopul apostolic general al Bisericii.” În mesajul adresat de către Papa emerit Benedict al XVI-lea cu ocazia Adunării Generale a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice  a precizat:„…sunteţi chemaţi astăzi să reînnoiți angajamentul de a merge pe calea sfinţeniei, păstrând o viaţă de rugăciune intensă, favorizând şi respectând itinerariile personale de credinţă şi valorizând bogăţiile fiecăruia însoţiţi de preoţii asistenţi şi de responsabili capabili de a educa la coresponsabilitate eclezială şi socială.” La omilia pentru sfânta Liturghie cu ocazia aniversării a 80 de ani ai Acţiunii Catolice din Argentina Papa Francisc spunea: „Acţiunea Catolică nu este o multinaţională care trebuie să facă un bilanţ în fiecare an, pentru a vedea cum creşte, cum merge. Nu! Este un grup de bărbaţi şi femei, de tineri, de copii, care trăiesc o propunere care nu este a lor dar de care sunt îndrăgostiţi şi o trăiesc cu fervoare, cu bucurie, cu blândeţe.” Acest lucru ni-l dorim și noi,să trăim cu fervoare, cu bucurie cu blândețe misiunea încredințată.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar oferit: Acțiunea Catolică. Încredințăm această mare familie Sfintei Fecioare Maria, Regina Acțiunii Catolice și o rugăm să mijlocească pentru noi, ca să fim mereu în slujba aproapelui.

Adriana Ianuș