Discursul Ancăi Frona, președintele Federației Acțiunea Catolică din România, la Simpozionul „Acțiunea Catolică – cu recunoștință, spre noi orizonturi”, 20 octombrie 2017, Iași

Excelența voastră, episcop Petru Gherghel,
Onorați invitați,
Dragi asistenți spirituali,
Dragi membri ai Acțiunii Catolice,

Este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici, la acest Simpozion dedicat Acțiunii Catolice „Sfântul Iosif”, ca semn de recunoștință și prețuire pentru cei 25 de ani de slujire și apostolat pe teritoriul Diecezei de Iași și vă mulțumesc pentru invitație!

Vă invit să privim contemplativ la istoria celor 25 de ani, la oamenii și locurile în care Acțiunea Catolică și-a lăsat amprenta, la modul în care, cu delicatețe Dumnezeu a atins viețile tuturor celor care cu generozitate și-au oferit timpul și talanții în slujba Bisericii şi pentru binele lumii în care trăim. Ceea ce vedem sunt 25 de ani în care laicii au fost principalii protagoniști, o istorie țesută de bărbați și femei, tineri și copii, care au trăit și trăiesc „sfințenia în cotidian” ca pe o vocație a lor, înrădăcinată în Cristos și care au dorit să fie împreună și să trăiască împreună, în formă asociativă, în cadrul Acțiunii Catolice.

Este de asemenea o istorie a coresponsabilității laicale: pasionați de viața Bisericii, împărtășită între laici și păstori; între adulți, tineri și copii; între femei și bărbați; între persoane, familii și grupuri de diferite culturi, experiențe, sensibilități, condiții sociale; între diferite nivele teritoriale: asociații parohiale, diecezane și naționale, unite pe un singur drum în care se merge într-un pas marcat de doi ritmi: al Bisericii locale, diecezane și al Bisericii din România, ritmul vieții asociative parohiale/diecezane și cel al nivelului național. Toate aceste dimensiuni reprezintă o bogăție una pentru cealaltă, pentru că au construit constant raporturi și relații între ele, lucrând împreună. Sunt într-un echilibru dinamic pe care nu putem decât să îl prețuim și să ajutăm ca fiecare generație să-i descopere valoarea și frumusețea. Este așadar o pluralitate uniformă, dar cultivată cu grijă și atenție și care, în ultimii ani, s-a îmbogățit cu dimensiunea internațională, care nu reprezintă un apendice la ceea ce suntem, ci provocarea de a conștientiza din ce în ce mai mult apartenența noastră la Biserica universală.

Nu privim la istoria noastră pentru a zice cât suntem de bravi, nici pentru a trăi în trecut, pentru a fi „cei ce am fost odată”, ci pentru a înțelege împreună ce alegeri trebuie să facem astăzi pentru a fi la înălțimea timpului nostru. Papa Francisc spunea în Mesajul pentru Ziua Mondială a Tineretului din 2017: „A comemora trecutul folosește și la primirea intervențiilor inedite pe care Dumnezeu vrea să le realizeze în noi și prin intermediul nostru. Și ne ajută să ne deschidem pentru a fi aleși ca instrumente ale sale, colaboratori ai planurilor sale mântuitoare.”

Și tocmai pentru acest lucru aducem un omagiu istoriei: pentru a da profunzime felului nostru de a fi astăzi, în acest timp și pentru acest timp, pentru a reînnoi angajarea evanghelizatoare, așa cum a accentuat Sfântul Părinte Papa Francisc în discursul adresat participanților la Cel de-al II-lea Congres Internațional al Acțiunii Catolice „Misiunea nu este o îndatorire printre multele în Acțiunea Catolică, este îndatorirea. Acțiunea Catolică are carisma de a duce înainte pastorația Bisericii. Dacă misiunea nu este forța sa distinctivă, se denaturează esența Acțiunii Catolice și pierde motivația sa de a fi. Este vital de a reînnoi și a actualiza angajarea Acțiunii Catolice pentru evanghelizare, ajungând la toți, în toate locurile, în toate ocaziile, în toate periferiile existențiale, cu adevărat, nu ca o simplă formulare de principii”.

Pe drumul de trăire și mărturisire a darului speranței, consider că Acțiunea Catolică are în fața sa trei mari provocări:

1. Noile generații
Lumea tinerilor ne apare ca fiind traversată de mari tensiuni: lipsa idealurilor și profunde întrebări despre viață, alături de fragilități și contradicții care nasc de cele mai multe ori teama de a investi în propriile posibilități, fac ca tinerii să fie dezamăgiți și fără poftă de viață. Singurătatea, dar și dualitatea sunt unele dintre problemele lumii tinerilor de astăzi.

Studiile psihologice arată că mintea generațiilor de acum funcționează diferit față de generațiile precedente. Fiind prezenți atât în mediul online, cât și mediul offline, chiar și personalitatea lor se dezvoltă online și offline.. Cum poate Acțiunea Catolică să ofere sens și semnificație în procesul lor de formare integrală? Cu multă creativitate, atenție, conectare la viața fiecăruia, precum și prezență și însoțire. Acțiunea Catolică trebuie să parieze mai mult pe tineri și pe protagonismul fiecăruia, astfel încât fiecare să-și poată descoperi și asuma propria vocație, propriul proiect de viață.

2. Pacea și săracii
Trăim un timp destul de dificil al vieții mondiale, cu multe conflicte și tragedii, atentate prin care se curmă vieți printr-un simplu click, lăsând urme adânci, atât în lumea fizică, dar mai ales în inimile și viețile oamenilor. A cere darul păcii care vine de la Dumnezeu și a construi pacea este o îndatorire a noastră, caracterizată de rugăciunea noastră, dar și de acțiunea noastră educativă și de mărturia noastră care ne poartă în diferite locuri în viață.

Acțiunea Catolică trebuie să își asume ca și prioritate incluziunea celor săraci și dezvoltarea lor integrală, prin apropierea față de ei, ajutându-i și valorizându-i în propria lor demnitate. Papa Francisc insistă mult în exortația apostolică Evangelii Gaudium asupra atenției față de cei săraci, marginalizați și fragili: „Este necesar ca toți să ne lăsăm evanghelizați de ei. Noua evanghelizare este o invitație de a recunoaște forța mântuitoare a existenței lor și de a o așeza în centrul drumului Bisericii. Suntem chemați să-l descoperim pe Cristos în ei, să le împrumutăm glasul nostru în susținerea cauzelor lor, dar și să le fim prieteni, să-i ascultăm, să-i înțelegem și să primim înțelepciunea misterioasă pe care Dumnezeu vrea să ne-o comunice prin intermediul lor”.

3. Familia și Bunicii
În contextul actual al țării noastre, în care pare că există dubii despre ceea ce înseamnă familie întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, suntem chemați mai mult ca niciodată să ne asumăm responsabilitatea de a fi o portavoce a valorilor creștine, pe care ni le-am asumat prin apartenența la Biserică. Ne dăm seama că o comunicare a valorilor autentice către societatea românească este cea mai mare provocare a noastră. De aceea dorim să încurajăm membrii Acțiunii Catolice să vorbească despre credința lor și în casele lor sau ale prietenilor, dar în mod special să vorbească în spațiul public, purtând dialog cu toți cei care ne înconjoară.

Să privim la strămoșii noștri și la bunici: ei sunt amintirea permanentă care ne invită să folosim ințelepciunea inimii cu care suntem chemați să slujim sacralitatea vieții, legătura între generații, răbdarea în procesul educativ, trăirea solidarității în special cu cei nevoiași, orfani, marginalizați și uitați.

Papa Francisc ne invită să dezvoltăm cu creativitate noi metode și resurse pentru ca „familia să poată exercita, atât în domeniul eclezial cât și în cel civil, tripla misiune de sprijinire a noilor generații, de însoțire pe drumurile de atâtea ori accidentate ale vieții și de călăuză care să arate referințe de valori și de semnificații pe drumul de fiecare zi”.

Consider așadar că astăzi este momentul cel mai potrivit când putem să ne relansăm, cu un nou impuls, curaj, creativitate și credință pentru a răspunde așteptărilor pe care le are Biserica și societatea de la noi. Este timpul să lăsam deoparte ezitarea și frica, lăsând loc generozității, dar păstrând totuși cu sfințenie și prețuire acel pic de timiditate tânără de acum 25 de ani, când s-a pornit la drum și s-a aruncat sămânță bună în parcelele timpurilor.

Dragi membri ai Acțiunii Catolice, să fim călători ai credinței pentru a-i întâlni pe toți, a-i primi pe toți, a-i asculta pe toți, a-i îmbrățișa pe toți! Să mergem spre toate periferiile și să fim Biserică, prin puterea Duhului Sfânt!

La mulți ani, Acțiunea Catolică „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iași!