Istoric AC

O bună parte a laicilor se implică în pastoraţia Bisericii, iar o formă organizată de apostolat este Acţiunea Catolică. Papa Pius al XI-lea, cel care a conturat misiunea Acţiunii Catolice, afirma: „Acţiunea Catolică nu este altceva decât ajutorul adus de laici la opera apostolică a ierarhiei, ea a existat de la originile Bisericii, luând în prezent o formă nouă, mai bine adaptată timpurilor prezente”.

Încurajaţi de acest papă, laicii din întreaga lume s-au organizat în asociaţii, forme de acţiune catolică: Acţiunea Catolică Italia -1928, Acţiunea Catolică Spania -1929, Acţiunea Catolică Malta -1930, Acţiunea Catolică Argentina -1931.

Carisma Acţiunii Catolice este următoarea:

Acţiunea Catolică este o asociaţie de laici care se angajează la realizarea scopului apostolic general al Bisericii, în mod liber, în formă comunitară şi organică şi în directă colaborare cu ierarhia Bisericii” ( Apostolicam Actuositatem, 20).

Obiectivul Acţiunii Catolice este esenţialmente religios vizând apostolatul; cuprinde evanghelizarea, sfinţirea oamenilor şi formarea creştină a conştiinţelor în aşa fel încât să impregneze cu spirit evanghelic diferitele comunităţi şi medii” (Christifideles laici, 30).

Citate ale Papei Ioan Paul al II-lea:

Regândiţi-vă cu o umilă mândrie şi cu o bucurie interioară la carisma Acţiunii Catolice!… Eu vă încurajez să exploraţi totdeauna în profunzime carisma voastră…” (8 septembrie 2003).

Biserica nu se poate lipsi de Acţiunea Catolică! Biserica are nevoie de un grup de laici care, fideli vocaţiei lor şi îndeaproape uniţi cu păstorii lor legitimi, să fie dispuşi să mărturisească, cu aceştia din urmă, munca cotidiană a evanghelizării în toate domeniile… Biserica are nevoie de Acţiunea Catolică, pentru că ea are nevoie de laici pregătiţi care să-şi consacre existenţa lor apostolatului şi care să stabilească, în mod particular cu comunitatea diecezană, o legătură care lasă urme în viaţa şi drumul lor spiritual… Ea are nevoie de laici, în a căror experienţă de viaţă se manifestă, în mod concret şi cotidian, măreţia şi bucuria vieţii creştine; de laici care ştiu să vadă în botez rădăcina demnităţii lor, în comunitatea creştină, propria lor familie cu care îşi împart credinţa, şi în Păstor, tatăl care îi ghidează şi îi încurajează în drumul lor de fraternitate.” (26 aprilie 2002).

Biserica are nevoie de o Acţiune Catolică vie, puternică şi frumoasă!” (12 ianuarie 2003)

Biserica are nevoie de voi pentru că voi aţi ales să slujiţi Biserica locală şi misiunea sa ca şi dimensiuni ale angajamentului vostru apostolic: pentru că voi aţi făcut din parohie locul unde zi de zi vă exprimaţi un devotament fidel şi pasional” (12 septembrie 2003)

Acţiunea Catolică este o şcoală de formare permanentă, pentru că ea îmbrăţişează toate vârstele şi condiţiile lor de viaţă; este o şcoală a educaţiei de integrare umană, culturală şi pastorală prin scopul său însuşi, care este scopul apostolic general al Bisericii. Aşează în centrul oricărui proiect formativ primatul vieţii spirituale, ca şi răspuns pe care toţi cei botezaţi ar trebui să-l dăm chemării noastre fundamentale la sfinţenie” (24 aprilie 1992).

Acţiune Catolică, nu-ţi fie teamă! Tu aparţii Bisericii şi eşti foarte dragă în inima Domnului care îţi ghidează fără încetare paşii tăi spre o reînnoire totdeauna actuală, dar niciodată lipsită de Evanghelie!” (26 aprilie 2002)

Duc in altum, Acţiune Catolică! Ai curajul viitorului! Nu te lăsa atinsă de nostalgia trecutului. Nu-ţi fie teamă să te încredinţezi suflului Duhului Sfânt şi să urmezi căile totdeauna reînnoite ale Evangheliei! Nu-ţi fie teamă de drumul tău de reînnoire…” (29 aprilie 2004)

Lunga voastră istorie este născută dintr-o carismă, adică dintr-un un dar particular al Duhului Învierii, care face ca Biserica să nu fie lipsită de talente şi de resurse de har divin, de care creştinii au nevoie pentru a servi cauzei Evangheliei. Regândiţi-vă cu o umilă mândrie şi cu o bucurie interioară la carisma Acţiunii Catolice!… Eu vă încurajez să exploraţi totdeauna în profunzime carisma voastră…” (8 septembrie 2003).

Regândiţi-vă… cu o umilă mândrie şi cu o bucurie interioară la carisma Acţiunii Catolice!…” Iată provocarea nostră! A ne regândi, a redescoperi, a întâmpina cu un entuziasm şi cu o fidelitate reînnoită carisma Asociaţiei. Papa insistă: „Deschideţi-vă cu blândeţe darurilor Duhului Sfânt! Întâmpinaţi cu recunoştinţă şi ascultare carismele pe care Duhul nu încetează să vi le împartă cu dărnicie! Nu uitaţi că fiecare carismă este dată pentru binele comun, asta înseamnă că e în beneficiul întregii Biserici!” (30 mai 1998)

Eu am încredere în voi, pentru că Acţiunea Catolică, încă din natura începutului său, are relaţii particulare cu Papa şi de asemenea cu Episcopii şi preoţii: aceasta este de fapt caracteristica ei esenţială. Fiecare grup „eclezial” are o modalitate şi un mijloc de a trăi mai intens Botezul şi Euharistia; dar Acţiunea Catolică trebuie să le facă pe toate acestea într-un mod cu totul special, deoarece ea se află într-un loc ca şi ajutor direct al ierarhiei, participând la toate preocupările sale apostolice” (30 decembrie 1978). Şi cu o altă ocazie Sfântul Părintea adăuga: „aceasta este caracteristica ce ar trebui să vă facă cu totul speciali, deoarece ea este de asemnea sursa şi secretul fecundităţii angajamentului vostru pentru edificarea comunităţii ecleziale” (27 septembrie 1980).

Biserica are nevoie de voi pentru că voi aţi ales să slujiţi Biserica locală şi misiunea sa ca şi dimensiuni ale angajamentului vostru apostolic: pentru că voi aţi făcut din parohie locul unde zi de zi vă exprimaţi un devotament fidel şi pasional” (12 septembrie 2003

Acţiunea Catolică este o şcoală de formare permanentă, pentru că ea îmbrăţişează toate vârstele şi condiţiile lor de viaţă; este o şcoală a educaţiei de integrare umană, culturală şi pastorală prin scopul său însuşi, care este scopul apostolic general al Bisericii. Aşează în centrul oricărui proiect formativ primatul vieţii spirituale, ca şi răspuns pe care toţi cei botezaţi ar trebui să-l dăm chemării noastre fundamentale la sfinţenie” (24 aprilie 1992).

De asemenea el reaminteşte că „dimensiunea formativă ar fi evident limitată şi eronată dacă ar fi izolată de activitate, de acea „acţiune”, aşa cum o zice chiar şi numele Asociaţiei voastre, sau mai rău, dacă ele (formarea şi acţiunea) ar fi, prin mod absurd, atât de opuse. Din contra, aşa cum formarea este rădăcina acţiunii misionare tot aşa ea trebuie să fie intrinsec misionară, orientată spre acţiunea apostolică. O formare autentică a laicilor din Acţiunea Catolică trebuie să cuprindă, alături de teme spirituale şi teologice, întreaga Doctrină Socială a Bisericii şi tot ceea ce este apt să insufle o forţă mântuitoare Evangheliei în realitatea temporală” (25 aprilie 1986)

Acţiune Catolică, nu-ţi fie teamă! Tu aparţii Bisericii şi eşti foarte dragă în inima Domnului care îţi ghidează fără încetare paşii tăi spre o reînnoire totdeauna actuală, dar niciodată lipsită de Evanghelie!” (26 aprilie 2002) Şi cu altă ocazie: „Duc in altum, Acţiune Catolică! Ai curajul viitorului! Nu te lăsa atinsă de nostalgia trecutului. Nu-ţi fie teamă să te încredinţezi suflului Duhului Sfânt şi să urmezi căile totdeauna reînnoite ale Evangheliei! Nu-ţi fie teamă de drumul tău de reînnoire…” (29 aprilie 2004)

Paul al VI-lea: „Istoria voastră este ca un motor care vă pune în mişcare”.

cialis effect-buy viagra online-best place to buy cialis online-canadian pharmacies selling cialis-holland and barrett viagra
cheap generic viagraover the counter viagraviagra genericviagra genericgeneric viagrabuy viagra

Fii alaturi de noi pe Facebook