Consiliul Diecezan

COMITETUL DIRECTOR

Președinte diecezan
Cristina Mare
0741 073 502
marecristina01@gmail.com
Vicepreședinte diecezan – sectorul copii
Marina Dogariu
Vicepreședinte diecezan – sectorul tineri
Eduard Gherghelucă
Vicepreședinte diecezan – sectorul adulți
Maria Andrici
Administrator
Andreea Dima
Secretar
Gabriel Măriuț actiuneacatolica@gmail.com

CONSILIUL ZONAL – IAȘI

Coordonator zonal
Andreea Vințilă
Responsabil sector copii
Ramona Gherguț
Responsabil sector tineri
Andrei Ailenei

CONSILIUL ZONAL – ROMAN

Coordonator zonal
Mirabela Tamaș
Responsabil sector copii
Ana-Maria Păuleț
Responsabil sector tineri
Laurențiu Dîncă
Responsabil sector adulți
Mariana Sofronie

CONSILIUL ZONAL – BACĂU

Coordonator zonal
Daniela Mititelu
Responsabil sector copii
Silvia Jitaru
Responsabil sector tineri
Antonina Ambăruș
Responsabil sector adulți
Ana Bordea